Nederlandse Gasunie gesplitst

Groningen | persbericht

Met ingang van 1 juli 2005 is de Nederlandse Gasunie gesplitst in een transportbedrijf en een handelsonderneming.

Het transportbedrijf heeft als naam B.V. Nederlandse Gasunie. De handelsonderneming draagt de naam Gasunie Trade & Supply B.V.

Deze splitsing is het gevolg van het besluit van de aandeelhouders om in het kader van de liberalisering van de energiesector de handels- en transportactiviteiten voort te zetten in afzonderlijke bedrijven. Dit is gerealiseerd doordat de Staat het aandeel in de transporttak van Shell en Esso, de beide private aandeelhouders, heeft overgenomen, waardoor het netwerkbedrijf, inclusief de onafhankelijk netbeheerder Gas Transport Services (GTS) thans 100 % staatseigendom is.

De handelsactiviteiten worden voortgezet door Gasunie Trade & Supply B.V. De aandeelhouders hiervan zijn dezelfde als van de vroegere Gasunie. De Staat der Nederlanden 50% (10% direct, 40% indirect via Energie Beheer Nederland), Shell 25% en ExxonMobil 25%. Ir. H.G. Dijkgraaf is Chief Executive Officer van deze onderneming. De heren D.L. Bensdorp en drs. A.F Elzinga zijn benoemd tot respectievelijk Chief Commercial Officer en Chief Financial Officer.

Het transportbedrijf B.V. Nederlandse Gasunie (dat binnenkort weer een N.V. wordt) krijgt een Raad van Bestuur bestaande uit mr. M.P. Kramer (voorzitter en tevens CEO), drs. ir. H.A.T. Chin-Sue (CFO), ing. E. Dam (verantwoordelijk voor Bouw en Beheer) en drs. P.E.G. Trienekens (tevens directeur GTS).

Nederlandse Gasunie blijft gevestigd in het voormalige hoofdkantoor van Gasunie aan de Concourslaan 17 in Groningen.

Gasunie Trade & Supply is gevestigd in kantoor Kranenburg, aan de Rozenburglaan 11, eveneens in Groningen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

B.V. Nederlandse Gasunie, P. Bakker (050 521 2160)

Gasunie Trade & Supply B.V., A. Warner (050 364 8810)

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen