Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie vandaag gelanceerd

Samen sterk voor duurzame energie

In Den Haag is vandaag de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) gelanceerd. Ook Gasunie is lid van deze vereniging, die als doel heeft om energietransitie een stap dichterbij te brengen door concrete samenwerking met partners uit de hele energieketen. Daarin ligt direct ook de kracht van de vereniging: er nemen partijen aan deel uit alle denkbare hoeken, van producent tot infrastructuurbeheerder tot brancheorganisatie. Ze hebben één gezamenlijk doel voor ogen: een duurzame energievoorziening die is gebaseerd op hernieuwbare bronnen. Voorzitter van de nieuwe vereniging is Teun Bokhoven. Oud-SER voorzitter en oud-Rabobank CEO Herman Wijffels leidt de adviesraad.

Het past bij Gasunie om zich hierbij aan te sluiten. We zijn ervan overtuigd dat we alleen door samen te werken met andere partijen energietransitie dichterbij kunnen brengen. Daarom hebben we onlangs de campagne Let’s Design Our Energy, gelanceerd, waarmee wij een open platform willen creëren voor dialoog en samenwerking op het gebied van energietransitie. We willen laten zien dat de nieuwe energie de uitkomst van een gezamenlijk proces is. Ons aansluiten bij de NVDE is onderdeel van dat gezamenlijke proces.

De NVDE zal zich namens al haar leden richting de politiek sterk maken voor een volledig hernieuwbare energievoorziening in uiterlijk 2050, voor wat betreft de productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte/koude en transport. Door energie te besparen, efficiënt te gebruiken en hernieuwbare energie toe te passen. Zij zal zich onder andere richten op het bevorderen van een flexibele werking van de markt, een goede samenwerking tussen de verschillende spelers in de energieketen en het bevorderen van een passend politiek besluitvormingskader dat de transitie kan versnellen.

Persbericht

Nieuwe branchevereniging voor duurzame energie wil energietransitie versnellen

NVDE bundelt krachten en zet in op volledig hernieuwbare energievoorziening

Den Haag, 26 oktober 2015 – Vandaag lanceren tien brancheverenigingen en 18 bedrijven een nieuwe overkoepelende organisatie voor duurzame energie. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) vertegenwoordigt circa 1.000 bedrijven en energiecoöperaties en heeft als doelstelling om voor 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening te realiseren. De NVDE zal fungeren als platform voor samenwerking binnen de duurzame energieketen en als gesprekspartner voor overheid en politiek. Voorzitter van de nieuwe vereniging is Teun Bokhoven. Oud-SER voorzitter en oud-Rabobank CEO Herman Wijffels leidt de adviesraad.

De NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die op allerlei verschillende plaatsen in de keten actief zijn op het gebied van duurzame energie. De bundeling van krachten weerspiegelt het besef dat er samenwerking nodig is om de transitie naar een duurzame energievoorziening succesvol en tijdig te realiseren en om de toekomstige energievoorziening als een duurzaam systeem stabiel te laten functioneren. De grote thema’s, zoals het flexibel maken van het energiesysteem voor variabel energie aanbod en vraag en de grote omschakeling van aardgas naar andere vormen van verwarming vragen om een brede samenwerking in de energieketen.

De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE. Dit vanuit de filosofie dat door bundeling er veel meer bereikt kan worden dan wanneer iedere brancheorganisatie voor zichzelf werkt. In een viertal beleidscommissies en in werkgroepen wordt de gezamenlijke koers door de leden ontwikkeld. Brancheorganisaties en de bedrijven die direct lid zijn van de NVDE bepalen zo samen de koers van de vereniging. De NVDE is gevestigd in Utrecht een heeft een bijkantoor in Den Haag.

Teun Bokhoven: “De transitie naar een op hernieuwbare bronnen gebaseerd energiesysteem verloopt dynamisch. Deze transitie is spannend, en ook een uitdaging. Een uitdaging die vereist dat marktpartijen, nieuwe technologieën en regelgeving goed op elkaar zijn aangesloten. Een goed georganiseerde duurzame energiesector is daarvoor onontbeerlijk. De kracht van de NVDE is een duidelijke focus op duurzame energie, met een brede blik vanuit de gehele keten: duurzame energieproducenten en coöperaties, landelijke en regionale systeembeheerders, energieleveranciers, toeleveranciers, en bedrijven die duurzame toepassingen zoals elektrisch laden en warmtepompen. Met deelnemers vanuit al deze hoeken wil de NVDE het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme versnellen.”

De NVDE hanteert de volgende principes en uitgangspunten:

 • concrete tussendoelen richting 2050 voor milieu, hernieuwbare energie en energiebesparing
 • invoering van het ‘vervuiler betaalt’-principe
 • de transitiefase naar duurzaam vergt  ook een rol voor fossiel
 • maximale toegankelijkheid van de energiemarkt voor nieuwkomers: burgers en bedrijven
 • systeemkosten van energiegebruik en –productie beperken en toerekenen aan de veroorzakers daarvan
 • flexibilisering van de energiemarkt als antwoord op vraag- en aanbod-onbalans
 • de betrouwbaarheid van het toekomstige energiesysteem moet op het huidige hoge peil blijven
 • ‘hernieuwbaar’ moet duurzaam zijn in de hele keten
 • we maken geen keuze tussen hernieuwbare technologieën
 • we hanteren interne gedragsregels omdat we een transparante vereniging willen zijn met een gemeenschappelijk belang.

De leden van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie zijn per 26 oktober 2015:

Brancheorganisaties:

 • Bodemenergie NL
 • Duurzame Energie Koepel
 • Dutch Heat Pump Association
 • Holland Solar
 • Nederlandse BioKetel Leveranciers (NBKL)
 • ODE-Decentraal (Organisatie voor Duurzame Energie)
 • Pawex (Particuliere Windturbine EXploitanten)
 • REScoopNL
 • Warmtenetwerk
 • Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)

Bedrijven:

 • ASN Bank
 • CE Delft
 • ECN
 • Delta
 • DNVGL
 • Eneco
 • Enexis
 • EN Natuurlijk
 • Gasunie
 • Greenchoice
 • NUON
 • PWC
 • Qurrent
 • Siemens Nederland
 • Stedin
 • TenneT
 • Warmtebedrijf Purmerend
 • Windunie

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen