Nieuw initiatief promoot "Nederland gasland" in buitenland

Den Haag | persbericht

Vandaag is in het Haagse Hotel des Indes de oprichting bekend gemaakt van het ‘Global Gas Networks Initiative’, dat de positie van Nederland als gasland op de wereldkaart moet verstevigen. Vijftig jaar na “Slochteren” beschikken onze gasexperts over waardevolle kennis en vaardigheden waar mede gezien de groeiende gasvraag wereldwijd grote behoefte aan is. Het gasinitiatief gaat hiervoor ondermeer het ongebruikte potentieel van gepensioneerde gasexperts inzetten. Door het actiever exporteren van onze hoogwaardige kennis op dit gebied, moet de relatie met gasrijke landen worden verstevigd. De recente internationale gascrisis maakt de vraag naar onze expertise prangender dan ooit.

De oprichting van GGNI werd bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN) door de voorzitter Marcel Kramer. Het oorspronkelijk vanuit Gasunie voortgekomen idee vond goede weerklank bij infrastructuurbedrijven: Liander, Enexis en Stedin die zich vervolgens ook bij het GGNI hebben aangesloten. Roland Berger Strategy Consultants heeft ondersteuning verleend bij de opzet. Ook het Ministerie van Economische Zaken is van de partij. Dat betekent dat via de netwerkbedrijven en EZ in de toekomst opdrachten aan de stichting verstrekt zullen worden. Zij zullen ook allen mensen leveren om de opdrachten uit te voeren. Daarbij wordt onder andere gedacht aan werk voor andere landen die de Nederlandse overheid of de energie partners direct om hulp vragen bij het opslaan en vervoeren van gas, waar tot nu toe beperkt gehoor aan gegeven kan worden.

Door enerzijds vergrijzing en anderzijds het tekort aan jong, technisch geschoold personeel, dreigt met het pensioneren van gasexperts een ernstig kennislek in Nederland te ontstaan. Vaak willen mensen die met pensioen gaan echter nog een bijdrage blijven leveren aan de maatschappij. Dit zal ook helpen om het tekort aan ervaren personeel op te vangen. Dit tekort is de laatste jaren fors toegenomen, vooral door een gebrek aan instroom in de technische sector in de laatste tien jaar. Veel bedrijven kampen daardoor met een onevenwichtige leeftijdsopbouw van hun personeelsbestand. Daar speelt het GGNI op in, zeggen de initiatiefnemers. Nederlandse gasexperts beschikken over veel kennis waar in het buitenland grote behoefte aan is. Veel van hen vinden het heel leuk om een aantal maanden in het buitenland op projecten te zitten en die kennis over te dragen. Het GGNI: “Zo worden hun grijze haren uiteindelijk gouden haren.”

De senior gasexperts passen niet alleen Nederlandse kennis in het buitenland toe. Zij gaan in Nederland ook technici opleiden. Daarnaast kunnen de gasexperts jonge talenten grote kansen bieden door hen letterlijk aan de hand mee te nemen en op prestigieuze buitenlandse projecten on the job te trainen. “Zo stellen we onze voorloperpositie ook voor de toekomst veilig,” aldus het GGNI.

Afgelopen week werd in beslotenheid al een intentieverklaring door Nederlandse Gasunie, Liander, Enexis en Stedin getekend, waarin afspraken over het commitment van de betrokken partijen en de inzet van mensen en middelen zijn vastgelegd. Het Ministerie van EZ zal zich daar binnenkort bij aansluiten. Het gasinitiatief dient zelf geen commercieel doel en zal daarom ook als stichting opereren. Het moet bijdragen aan het versterken van de internationale positie van ‘Nederland gasland’. Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar C.M.Geurts.van.Kessel@gasunie.nl.

Voor meer info: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen