2 jul 2018

Nieuw: ‘Vergroen je gas’-loket voor consumenten maakt duurzaam koken, douchen en stoken voor iedereen mogelijk

  • Consumenten kunnen via vergroenjegas.nl direct hun gasverbruik vergroenen
  • Loket biedt volledig CO2-neutraal gas
  • Eerste vergroenjegas.nl certificaat uitgereikt aan Diederik Samsom

Vanaf nu kunnen consumenten voor het eerst hun gasverbruik écht vergroenen op Vergroenjegas.nl. Daarmee dragen ze rechtstreeks bij aan een beter klimaat. Het kan gemakkelijk en voordelig, en op maat. Dat is uniek in Nederland. Diederik Samsom, onderhandelaar voor het landelijke Klimaatakkoord, nam het eerste officiële ‘Vergroenjegas’-certificaat in ontvangst tijdens het energietransitiefestival TransFuture Festival in Groningen. Wildrik Pepping en Thomas Engberts, mede-bedenkers van Vergroenjegas.nl en beide werkzaam als business developer bij NetAnders, een start up die wordt gefaciliteerd door Gasunie, vertellen enthousiast: ‘Consumenten kunnen al voor circa 6 euro per jaar groen koken. Ze kunnen er ook voor kiezen om alleen groen te douchen of groen te stoken. Of om een bepaald aantal kuub per jaar te vergroenen. Daarmee ligt duurzaam energiegebruik binnen het bereik van elke portemonnee.’

Diederik Samsom, onderhandelaar voor het landelijke Klimaatakkoord, neemt het eerste officiële ‘Vergroenjegas’-certificaat in ontvangst.
Diederik Samsom, onderhandelaar voor het landelijke Klimaatakkoord, neemt het eerste officiële ‘Vergroenjegas’-certificaat in ontvangst.

Hoe werkt het?

Wildrik legt uit: ‘Als consument had je geen keuze tussen ‘grijs’ en ‘groen’ gas. Er wordt wel CO2-gecompenseerd gas aangeboden, maar écht CO2-neutraal groen gas werd alleen nog maar voor andere doeleinden dan consumentenverbruik aangeboden. Daar wilden wij iets aan doen. Met Vergroenjegas.nl bieden we een oplossing: het is een platform waar aanbieders hun groen gas rechtstreeks aan consumenten kunnen aanbieden. Het groene gas dat wordt aangeboden, wordt geproduceerd uit duurzame bronnen zoals GFT-afval, waarvoor de producent certificaten krijgt. Die certificaten kunnen consumenten kopen, en daarmee ondersteunen zij de productie van groen gas. Want zo wordt het voor producenten rendabeler om groen gas te maken. Wij hopen dat daardoor een win-winsituatie ontstaat. Pas bij een grotere vraag, wordt een grotere productie van duurzaam groen gas interessant. Ons ideaal!’
Het groene gas dat wordt aangeboden, wordt alleen geproduceerd uit verantwoorde biomassa, zoals GFT-afval en bermgras. De door de Nederlandse overheid aangewezen autoriteit Vertogas verstrekt de certificaten aan producenten, en doet dat alleen als het gas uit duurzame bronnen is geproduceerd. Daarmee krijgt de consument de garantie dat het gas dat hij koopt écht groen is.
Consumenten kunnen zelfs selecteren op de soort biomassa die wordt gebruikt of de locatie waar het gas is geproduceerd. Ze kunnen dus ook kiezen voor een producent bij hen in de buurt. De certificaten garanderen dat de gekochte hoeveelheid groen gas ook echt in het leidingnet komt. Consumenten houden dus hun reguliere contract bij hun eigen energieleverancier, maar met de certificaten vergroenen ze dat gasverbruik.

Hoe groen is het gas?

Duurzamer kan het niet: het groene gas dat wordt aangeboden betreft volledig CO2-neutraal geproduceerd gas. Het is geen CO2-gecompenseerd gas. Groen gas wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas, zodat het geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

Consumenten bepalen zelf hoeveel ze vergroenen

Consumenten kunnen hun gasgebruik vergroenen naar keuze. Ze kunnen kiezen voor verschillende producten: 1 jaar groen koken, 1 jaar groen douchen of 1 jaar groen stoken. Groen koken kan al heel voordelig vanaf circa €6 per jaar. Consumenten kunnen ook kiezen om een bepaald aantal kuub gas te vergroenen, bijvoorbeeld hun maand- of jaarverbruik. De producten kunnen ook cadeau gegeven worden aan vrienden of familie door middel van een cadeaubon.

Meer duurzaam groen gas in Nederland in de toekomst

Wanneer de vraag naar écht groen gas stijgt, kan het aanbod in de toekomst ook stijgen. Zo kan in 2020 5% tot 7 % van de duurzame energie in Nederland bestaan uit duurzaam, CO2-neutraal groen gas. In 2030 kan het aanbod groen gas voldoende zijn voor 2,5 miljoen huishoudens.