Nieuwe boortechniek Direct Pipe succesvol toegepast

Groningen | persbericht

Bij Elst heeft A.Hak afgelopen week voor Gasunie een nieuwe boortechniek toegepast. Bij de kruising van een archeologisch monument werd gekozen voor het toepassen van een Direct Pipe-boring. Het was wereldwijd de eerste keer dat met deze techniek een gecoate gasleiding werd gelegd.

Gasunie breidt haar transportnetwerk grondig uit (Noord-Zuid Route). Tussen Angerlo en Beuningen worden, naast de bestaande gasleidingen in het gebied, nieuwe leidingen met een diameter van 48 inch (1,22 meter) aangelegd door Nedstream VOF. A.Hak Drillcon BV voert een aantal kruisingen uit op dit tracé. Een daarvan betreft een kruising met een archeologisch monument waarvoor een geheel nieuwe boortechniek is ingezet: de Direct Pipe-methode.
Bij een Direct Pipe-boring wordt een boorkop op het front van de leiding geplaatst. Een Pipe Truster duwt de leiding vooruit terwijl de boorkop de boorgang boort en het gruis afvoert via het inwendige van de leiding.
De Direct Pipe-methode heeft een aantal voordelen ten opzichte van bestaande technieken. Een daarvan is dat de leidingstreng niet in z’n geheel klaar hoeft te liggen om in een keer doorgetrokken te worden. Wanneer nodig kan er tijdens het boorproces een deel aan de streng worden gelast. Dit is met name een voordeel voor locaties waar geen ruimte is om de streng neer te leggen. Een ander voordeel is dat de kans op het inzakken van de boorgang minimaal is. Bij gangbare technieken zoals een horizontaal gestuurde boring is dit risico groter, met name in grindrijk gebied, omdat daar eerst de boorgang wordt geboord, welke vervolgens wordt verruimd totdat hij groot genoeg is om de leiding door te trekken.

In Elst is een 400 meter stalen gastransportleiding, met een diameter van 1,22 meter en een wanddikte van 23 millimeter, op deze manier succesvol gelegd. Uit tests is gebleken dat de leiding, zoals verwacht, zonder beschadigingen op de eindbestemming is aangekomen.

Het compressorstation maakt onderdeel uit van de Noord-Zuid Route van Gasunie. In deze Noord-Zuid Route worden vele kilometers extra aardgastransportleidingen aangelegd door geheel Nederland en er worden twee nieuwe compressorstations gebouwd. De uitbreiding van het Nederlandse gasnet is nodig omdat in toenemende mate aardgas vanuit het buitenland geïmporteerd moet worden. De eigen winning van aardgas in Nederland en Noordwest-Europa neemt namelijk af, terwijl de vraag naar aardgas op langere termijn nog steeds stijgt. Niet alleen omdat het de schoonste fossiele brandstof is, maar ook omdat het vanwege z’n flexibele inzet kan dienen ter ondersteuning van wind en zonne-energie. Daarom wordt aardgas van steeds verder weg (Noorwegen, Rusland) aangevoerd.
Met de aanleg versterkt Nederland zijn unieke positie als hart van de ‘gasrotonde’ in de Europese energiemarkt en blijven eindgebruikers in Nederland en het buitenland verzekerd van een veilige en constante aanvoer van aardgas. De realisatie van dit grote infraproject zorgt de komende jaren ook voor een flink stuk extra werkgelegenheid.

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Wij dienen het algemene belang in de markten waarin we actief zijn en streven ernaar een optimale waarde te creëren voor onze stakeholders. Wij zijn de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. We bieden onze transportdiensten aan via onze dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Daarnaast bieden we ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Wij beschouwen de wensen van onze klanten als onze voornaamste drijfveer. Wij streven naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging van het Gasunie-transportnet ten opzichte van groeiende internationale gasstromen kunnen we ons ontwikkelen tot de ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa.

A.Hak is een nationaal en internationaal opererende onderneming gespecialiseerd in ontwerp, levering, aanleg, onderhoud en beheer van pijpleidingsystemen en transportpijpleidingen voor het transport van vloeistoffen en gassen , alsmede koude- en warmte systemen, drinkwaterinstallaties en rioolwaterzuiveringen. Vanaf de oprichting in 1963 heeft A. Hak Beheer B.V. zich ontwikkeld tot een multidisciplinaire aannemer voor de aanleg van klein- en grootschalige ondergrondse infrastructuur, het realiseren van bovengrondse werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, ontwerp, aanleg en beheer van koude-warmte systemen, bouw van opslagtanks en openbare- en terreinverlichting en het uitvoeren van doorpersingen, HD- en schildboringen.

Afbeeldingen van de boor en het boorproces kunnen worden gebruikt onder vermelding van ‘Foto Gasunie’.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen