Nieuwe gasverbinding Oost-West geopend

Groningen | persbericht

Vandaag heeft de Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, de heer Max van den Berg, officieel de nieuwe aardgasleiding tussen Grijpskerk en Wieringermeer en het bijbehorende compressorstation Grijpskerk in gebruik genomen. Hij deed dit op het nieuwe compressorstation.
Met de aanleg van deze zogenaamde GWWL-leiding heeft Gasunie een belangrijke nieuwe verbinding gerealiseerd voor het transport van aardgas naar Noord-Holland en is de voorzieningszekerheid in dat deel van het land ook voor de lange termijn zeker gesteld.

Doordat de GWWL-leiding ook is aangesloten op de BBL, de leiding van Noord-Holland naar Engeland die in 2006 in gebruik is genomen, kan ook meer gas worden getransporteerd naar de Engelse markt. Met de GWWL worden dus ook de mogelijkheden voor gashandelsbedrijven vergroot. Met dit project, dat in totaal ruim 1250 mensjaren werk opleverde, was een investering gemoeid van ongeveer € 300 miljoen.

Zowel de BBL als de GWWL stonden op de prioriteitenlijst van de Europese Commissie. Die hecht, net als de Nederlandse overheid, veel belang aan het uitbreiden van grensoverschrijdende verbindingen. Op die manier kan ook op de langere termijn de energievoorziening in de lidstaten efficiënt worden gewaarborgd.

Voor meer info: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen