Opnieuw huzarenstuk Gasunie: gastransportleiding nagenoeg zwevend gelegd (incl. videofragment)

Groningen | persbericht

Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie is erin geslaagd om op een veilige manier een ruim vier kilometer lange transportleiding te leggen in een speciaal daarvoor gebouwde tunnel onder de Eems. Dat gebeurde op een bijzondere en unieke manier. De leiding werd nagenoeg zwevend in de tunnel gebracht.

Om de gasleiding nagenoeg zwevend te kunnen leggen, werd de Eemstunnel, na voltooiing in november 2009, onder water gezet. Tegelijkertijd werd een ballastpijp ingebracht in de leidingstreng die gereed lag in Rysum aan de Duitse zijde van de Eems. Het gewicht van de ballastpijp zorgde ervoor dat de holle leiding, die van nature de neiging heeft te drijven op water, vrijwel gewichtloos werd onder water. Hierdoor kon de leiding met vrij weinig kracht worden ingeduwd.
In de tunnel waren portalen geplaatst om te voorkomen dat de leiding de betonnen wand zou raken en de coating zou beschadigen. Na diverse tests bleek dat de leiding de aankomstschacht in Borgsweer (gemeente Delfzijl) ongeschonden heeft bereikt.
Het werk aan de transportleiding in de tunnel was al bijzonder vanwege het feit dat nooit eerder een tunnel van vier kilometer is geboord met deze diameter.

De leidingkruising met de Eems maakt onderdeel uit van de Noord-Zuid Route van Gasunie. In deze Noord-Zuid Route worden vele kilometers extra aardgastransportleidingen aangelegd door geheel Nederland en er worden twee nieuwe compressorstations gebouwd. De uitbreiding van het Nederlandse gasnet is nodig omdat in toenemende mate aardgas vanuit het buitenland geïmporteerd moet worden. De eigen winning van aardgas in Nederland en Europa neemt namelijk af, terwijl de vraag naar aardgas op langere termijn nog steeds stijgt. Niet alleen omdat het de schoonste fossiele brandstof is, maar ook omdat het vanwege z’n flexibele inzet kan dienen ter ondersteuning van wind en zonne-energie.
Met de aanleg versterkt Nederland zijn unieke positie als hart van de ‘gasrotonde’ in de Europese energiemarkt en blijven eindgebruikers in Nederland en het buitenland verzekerd van een veilige en constante aanvoer van aardgas. De realisatie van dit grote infraproject zorgt de komende jaren ook voor een flink stuk extra werkgelegenheid.

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Gasunie dient het algemene belang in de markten waarin ze actief is en streeft ernaar een optimale waarde te creëren voor haar stakeholders. Zij is de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. Gasunie biedt transportdiensten aan via haar dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Daarnaast biedt ze ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Gasunie beschouwt de wensen van haar klanten als haar voornaamste drijfveer. Ze streeft naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging ten opzichte van groeiende internationale gasstromen vormt het Gasunie-net het hart van wat de ‘gasrotonde’ van Europa wordt genoemd .

Van de werkzaamheden zijn video-opnames gemaakt in XD-kwaliteit (broadcast). Deze ruwe opnames zijn gratis en zonder bronvermelding te gebruiken door nieuwszenders (nationaal, lokaal en Internet) ten behoeve van een reportage over de tunnel en/of het intrekken van de leiding. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Gasunie, Gerben van Dijk, e-mail: pers@gasunie.nl.

Een impressie van de beelden is hieronder te zien (lage kwaliteit).

Het is mogelijk naar aanleiding van dit bericht een interview te houden met een directievoerder tunnelbouw. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Gerben van Dijk.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen