RAAP maakt archeologische dwarsdoorsnede van Nederland

Weesp | persbericht

Overhandiging eerste eindrapporten aan opdrachtgever Gasunie

RAAP Archeologisch adviesbureau heeft in de afgelopen jaren een archeologische doorsnede van Nederland gemaakt. Ze deed dit als onderdeel van de aanleg van een nieuwe gastransportleiding, de zogenaamde Noord-Zuid Route van Gasunie. De dwarsdoorsnede laat een diverse en rijke archeologische historie van Nederland zien.

De gevonden vindplaatsen en fragmenten dateren van de IJstijd tot de Middeleeuwen. Zo werd bij de Aardenweg in Susteren een klein kampement gevonden uit de steentijd. Bij Bredelaar in Bemmel stuitte het team van RAAP op een uitgestrekt Romeins en vroegmiddeleeuws landschap. Middeleeuwse erven werden opgegraven bij Midwolda. Ook bij Dordrecht bieden de resultaten kans om de Middeleeuwse ontginningsgeschiedenis in kaart te brengen. Bij Elst werd een boomstamkano gevonden uit de Midden IJzertijd, bij Reek en Sittard grafvelden daterend uit de bronstijd en de Romeinse tijd. Als klap op de vuurpijl vond RAAP bij het Oranjekanaal in Wezuperbrug de resten van meerdere mammoeten.

Op 19 januari overhandigt Marten Verbruggen, directeur van RAAP, de eerste rapporten aan Enno Freese, projectdirecteur van Gasunie. De rapporten verschijnen in het kader van het archeologisch onderzoek dat is en nog wordt uitgevoerd bij de aanleg van de Noord-Zuid Route. De aanleg van 500 kilometer gastransportleiding van noordoost Groningen tot Limburg en Zeeland heeft het mogelijk gemaakt een archeologische doorsnede van Nederland te maken. Het project omvat archeologische onderzoeken op honderden locaties, waarvan de resultaten uiteindelijk in bijna honderd onderzoeksrapporten zullen worden gepubliceerd. Onderzoeken variëren van een kleine veldinspectie tot uitgebreide opgravingen. Diverse typen onderzoeken zijn ingezet om de archeologische resten zo goed mogelijk in kaart te brengen en zoveel mogelijk in de grond te kunnen behouden.

De eerste veldonderzoeken zijn gestart in 2009, de laatste veldonderzoeken zullen in 2012 worden afgerond. In de komende tijd zullen veel rapporten verschijnen. Als over een aantal jaren alle onderzoeken zijn gepubliceerd, biedt de rapportenreeks een prachtig overzicht van de archeologische rijkdom van de landschappen langs de Noord-Zuid Route waarin de vindplaatsen zijn aangetroffen: een archeologische dwarsdoorsnede van Nederland.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen