Rapport Groen gas

Den Haag

Groen gas staat volop in de aandacht. Woensdag 19 december heeft de Werkgroep Groen Gas aan de minister van Economische Zaken aanbevelingen gedaan om in Nederland een duurzame koers met behulp van groen gas in te slaan. In NOS radio- en TV-journaals is hieraan uitgebreid aandacht besteed. Het rapport schetst de kansen die groen gas biedt voor een duurzame energievoorziening, en besteedt ook aandacht aan de obstakels die nog moeten worden overwonnen. Onder andere vraagt de werkgroep aan markt en overheid steun te verlenen aan Gasunie's initiatief op het gebied van certificering. Als certificeringsinstantie wil Gasunie meehelpen een volwaardige groengasmarkt op te bouwen. Op de website van GTS staat algemene informatie naar aanleiding van het rapport en antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Voor meer info: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen