Reactie Gasunie op Energierapport 2011

Groningen

Vrijdag 10 juni 2011 is het Energierapport 2011 verschenen, waarin de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een groot aantal maatregelen op het gebied van energiebeleid van de Rijksoverheid presenteert. In een eerste reactie op het rapport zegt Paul van Gelder, CEO van Gasunie: 'De overheid toont hiermee visie. De regering mikt op een haalbare, betaalbare en verantwoorde route naar een schone en stabiele energievoorziening. Het is goed dat er aandacht is voor de belangrijke rol voor gas en gasinfrastructuur in de transitie naar een duurzame energievoorziening door vol in te blijven zetten op de positie van Nederland als gasrotonde van Noordwest-Europa. Gas maakt het mogelijk dat duurzame energie in Nederland aandeel kan blijven winnen. De gasrotonde is nog niet af. Veel investeringen zullen noodzakellijk zijn, ook om de inpassing van groen gas, een belangrijke pijler van het duurzaamheidsbeleid, mogelijk te maken. Een goed investeringsklimaat is daarom cruciaal. De erkenning van dat gegeven zien wij weerspiegeld in het rapport, dat aangeeft dat er voor Gasunie een mogelijkheid is tot privatisering van een minderheidsaandeel om zo nieuwe vormen van financiering te zoeken voor energie-infrastructuur. Een fair en stabiel reguleringsregime blijft hierbij van levensbelang.'

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen