Reactie Gasunie SER-Energieakkoord

Groningen

Met het bekend worden van de hoofdlijnen van het energieakkoord voor duurzame groei van de Sociaal Economische Raad (SER) hebben maatschappelijke partijen, milieuorganisaties, sociale partners en het kabinet vandaag een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame energietoekomst. De hoofdlijnen waarover nu overeenstemming is, bieden veel aanknopingspunten voor een energiebeleid dat stabiel is en gebaseerd op een langetermijnvisie. Dit is cruciaal voor een succesvolle energietransitie.

Het uiteindelijke energieakkoord moet concrete afspraken bevatten voor een transitieroute naar duurzame groei. De hoofdlijnen richten zich op het terugdringen van de uitstoot van CO2. Belangrijke keuzes worden hierbij niet uit de weg gegaan, zoals het sluiten van oude, vervuilende kolencentrales en het inzetten op grootschalige inzet van windenergie. Alleen door te profiteren van de sterke eigenschappen van de verschillende energiebronnen en deze met elkaar in het energiesysteem te combineren, kan de overgang naar een duurzame energievoorziening succesvol worden vormgeven. Gas en gasinfrastructuur spelen hierbij een belangrijke rol om de overgang naar een duurzame energievoorziening haalbaar en betaalbaar te houden.

Hans Coenen, directeur Strategie van Gasunie: "Het is bewonderenswaardig dat ondanks de grote onderlinge verschillen in standpunten de onderhandelende partijen tot een overeenstemming zijn gekomen. Gasunie neemt ook haar verantwoordelijkheid op het gebied van verduurzaming, onder meer door invulling te geven aan het systeemdenken. Wij vinden dat de kansen die de verschillende energiesystemen bieden zo goed mogelijk benut moeten worden. Duurzame energie kan op deze wijze zo betaalbaar en betrouwbaar mogelijk ingepast worden. Hiervoor speelt ons totale energiesysteem, de elektriciteits-, gas- en warmtenetten een cruciale rol. Daarnaast zet Gasunie zich in voor de verdere verduurzaming van aardgas, door de invoeding van duurzame gassen als groen gas en waterstof in ons systeem mogelijk te maken."

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen