Recordhoeveelheid aardgas getransporteerd in 2013

Groningen | persbericht
  • Veel vraag naar aardgas door lange winter 2012-2013
  • Verwarming van huizen en gebouwen leunt op aardgas
  • Gasunie-netwerk uitgegroeid tot gasrotonde van Europa
  • Nieuw traject West-Nederland kruist Schiphol Polderbaan ondergronds

Het jaar 2013 is nog niet verstreken, maar nu al is duidelijk dat het netwerk van Gasunie nog nooit zoveel gas heeft verwerkt  als dit jaar. Tot nu stroomde in 2013 al meer dan 113 miljard m3 (1.104 miljard kWh) aardgas door de leidingen van Gasunie. Het oude record uit 2010 stond op 111 miljard m3 (1.084 miljard kWh) aardgas. In de eerste week van januari 2014 zal duidelijk worden waar het definitieve transportvolume over 2013 uiteindelijk op uitkomt.

De recordhoeveelheid is vooral  toe te schrijven aan de lange winterse periode in de eerste maanden van 2013. Deze heeft in Nederland en omringende landen tot een grote vraag naar aardgas geleid. Dit komt vooral omdat de verwarming van huizen en gebouwen bijna volledig op aardgas leunt. Aardgas speelt daarnaast een belangrijke rol voor de opwekking van elektriciteit in centrales en in de industrie.

Opvallend is ook dat een steeds groter aandeel van het getransporteerde volume betrekking heeft op de doorvoer van gas van en naar het buitenland. Het Gasunie-netwerk fungeert in toenemende mate als internationaal knooppunt in de doorvoer van gas. Het aandeel van gas uit het buitenland neemt toe, vanuit bijvoorbeeld Rusland en Noorwegen, maar ook in vloeibare vorm (LNG) via de Gate terminal op de Maasvlakte bij Rotterdam vanuit andere delen van de wereld. Tegelijk neemt het aandeel van gas dat via de ‘gasrotonde’ Nederland weer verlaat ook toe. Tien jaar geleden was dit minder dan vijftig procent, terwijl dit nu bijna zestig procent is. Nederland vormt tegenwoordig één van de belangrijkste gashandelsmarkten van Europa. Dit is onder andere mogelijk geworden door de investeringen in goede internationale aansluitingen en voldoende transportcapaciteit. Dit heeft er ook voor gezorgd dat vanuit Nederland ook een bijdrage kan worden geleverd aan de leveringszekerheid van omringende landen. Zo werkt de gasrotonde als de gasmotor van Noordwest Europa.

Om te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar transportcapaciteit heeft Gasunie de afgelopen jaren op tal van plaatsen in Nederland gewerkt aan capaciteitsuitbreiding in de gasrotonde. Op dit moment legt Gasunie een transportleiding van 90 kilometer aan in Noord- en Zuid-Holland. Daarbij zal in januari 2014 de Polderbaan van Schiphol worden gekruist. Om ervoor te zorgen dat het vliegverkeer veilig en zonder hinder kan blijven doorgaan wordt hierbij een speciale techniek gehanteerd: via een ondergronds gestuurde boring van meer dan een kilometer lang wordt de Polderbaan ondergronds gekruist.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen