Solide eerste halfjaar 2014 voor Gasunie

Groningen | persbericht
 • Opbrengsten van € 876 miljoen zijn € 113 miljoen hoger dan in het eerste halfjaar 2013, met name veroorzaakt door de beëindiging van de terugbetalingsverplichting met betrekking tot de methodebesluiten van GTS uit het verleden.
 • Genormaliseerd voor de op de opbrengsten 2013 in mindering gebrachte terugbetalingsverplichting zijn de opbrengsten in het eerste halfjaar 2014 € 2 miljoen hoger.
 • Opbrengsten uit nieuwe activa compenseren efficiencykortingen opgelegd door de toezichthouder.
 • Over de eerste helft van 2014 is de verkochte capaciteit op hetzelfde niveau als in dezelfde periode in 2013.
 • Het getransporteerd volume (621 TWh) is door de warme winter lager ten opzichte van de eerste zes maanden van het recordjaar 2013 (752 TWh) dat begon met een koude winter. Dit heeft geen impact gehad op de verkochte capaciteit en de daarmee samenhangende opbrengsten.
 • Totale lasten zijn met € 357 miljoen 12% lager dan in eerste halfjaar 2013 (€ 404 miljoen) door aanzienlijk lagere transport gerelateerde energiekosten.
 • Door bovenstaande ontwikkelingen alsmede lagere financieringslasten neemt het resultaat na belastingen toe van € 214 miljoen in het eerste halfjaar van 2013 naar € 357 miljoen in het eerste halfjaar van 2014.
 • Het genormaliseerde resultaat na belasting in het eerste halfjaar van 2013 is € 297 miljoen. In het eerste halfjaar van 2014 zijn geen effecten opgetreden waarvoor een normalisatie aan de orde is.

Belangrijkste ontwikkelingen

 • Onze veiligheidsresultaten op het gebied van leidingbeschadigingen blijven met twee incidenten onder de voor 2014 gestelde signaalwaarde van zes. De reportable frequency index bedraagt 5,3 waar we 4,0 als signaalwaarde gesteld hebben. Omdat we onze resultaten ten aanzien van arbeidsongevallen willen verbeteren, hebben we daarvoor een programma opgesteld.
 • De grote projecten, zoals de aanleg van het tracé Beverwijk-Wijngaarden, de uitbreiding van het net in Noord-Duitsland en het meerjarig vervangingsprogramma, liggen op koers.
 • Op 1 maart is de nieuwe afdeling Gasunie New Energy opgericht. Deze afdeling richt zich op het ontwikkelen van duurzame activiteiten op het gebied van energie, waar mogelijk met business partners. Een van de resultaten tot dusver is de intentieverklaring voor de ontwikkeling van een Power2Gas installatie in Delfzijl.
 • Op 1 maart is Han Fennema gestart als nieuwe CEO van Gasunie. Hij volgde Geert Graaf op die vanaf 1 september 2013 waarnemend CEO was.
 • Op 19 mei is Gasunie Zuidwending B.V. verder gegaan onder de naam EnergyStock B.V. Een nieuwe naam die beter aansluit bij het groeiend internationale karakter van de activiteiten van het gasopslagbedrijf. Met deze aardgasbuffer in Zuidwending kunnen we optimaal inspelen op de toenemende volatiliteit in de gas- en energiemarkt onder andere als gevolg van de verwachte toename van aanbod aan duurzame energie.
 • Op 3 juli is bekend gemaakt dat Gate terminal haar Small-scale LNG activiteiten uitbreidt. De nieuwe faciliteit is bestemd voor de distributie van LNG voor binnenvaart, wegtransport, en industrieel gebruik.

Han Fennema, CEO Gasunie, over de resultaten

"Ook in het afgelopen halfjaar heeft Gasunie een bijdrage geleverd aan een betrouwbare energievoorziening in Nederland en in de landen om ons heen. Er waren geen onderbrekingen in het gastransport. Wat veiligheid betreft, nemen we aanvullende maatregelen om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. Een veilige, betrouwbare en vooral ook betaalbare energievoorziening, dat is onze inzet bij de overgang naar een duurzame energievoorziening. Onze overtuiging is dat energiepartners hierbij in nieuwe ketens gaan samenwerken om de energievoorziening als geheel duurzamer te maken. Gasunie wil hierin een actieve rol spelen. Daarom hebben wij dit jaar een nieuw organisatieonderdeel opgericht: Gasunie New Energy. Samen met partners willen we de haalbaarheid onderzoeken van duurzame technologieën voor toepassing op grotere schaal.

We hebben samen met onze partner in Gate terminal, Koninklijke Vopak, besloten om de LNG- faciliteiten in Rotterdam uit te breiden, en hiermee een stap gezet om de inzet van LNG als schonere en efficiënte brandstof voor onze klanten in de transportsector en de industrie nog toegankelijker te maken. Met deze uitbreiding versterken we tevens de goede positie van Nederland als gas-hub voor Europa."

Meer informatie: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen