Uitbreiding grensoverschrijdende gastransportdiensten via Gasunie Transport Services

Groningen | persbericht

Op 1 juli 2010 gaat Gasunie Transport Services van start als een internationaal Gasunie-dienstenlabel voor de vermarkting van gastransportdiensten. Een nieuwe website www.gasunietransportservices.com is gelanceerd, met informatie over zowel bestaande als nieuwe grensoverschrijdende diensten. Een internationaal verkooploket is geïnstalleerd om internationaal opererende klanten van dienst te zijn.

Vanaf 1 juli 2010 worden onder de naam Gasunie Transport Services twee nieuwe grensoverschrijdende diensten aangeboden in de regio Emden/Oude Statenzijl, genaamd ‘Repositioning Service’ en ‘Backup Service for Interruptible Capacity’. De dienstenportfolio van Gasunie Transport Services omvat ook bestaande services zoals EUCABO en het recent gelanceerde Link4Hubs. Deze diensten zijn ontworpen om het grensoverschrijdende gasverkeer tussen het Nederlandse en het Duitse deel van het Gasunie-netwerk te vereenvoudigen.

Dienstverlening op hoger niveau
Met deze geïntegreerde benadering wil Gasunie de internationale gashandel faciliteren, de dienstverlening voor klanten verder verbeteren, de aantrekkelijkheid van de Europese gasmarkt voor gasleveranciers helpen vergroten en de voorzieningszekerheid voor gasgebruikers op hoger peil helpen brengen. Met de introductie van Gasunie Transport Services onderstreept Gasunie haar positie als toonaangevende Europese gastransporteur.

Barrières wegnemen
Geert Graaf, verantwoordelijk voor alle netbeheerdersactiviteiten van Gasunie: “Wij zijn de eerste onafhankelijke aanbieder van gastransportdiensten met een grensoverschrijdend netwerk in Europa en wij hebben een duidelijke visie op onze rol in de integrerende Europese gasmarkt: onze klanten moeten optimaal bediend worden op basis van dat netwerk. Daarom is ons streven erop gericht barrières in het grensoverschrijdende gasverkeer te verwijderen. Dit is weer een stap in het continue proces van verbetering en uitbreiding van Gasunie’s geïntegreerde gastransportdiensten.”

Het Gasunie-netwerk strekt zich uit over twee landen, die elk hun eigen wet- en regelgeving ten aanzien van entry- en exitsystemen, tarieven en balancering kennen. Daarom blijven de Gasunie-dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland (GUD) in Duitsland actief in hun huidige wettelijke rol als netbeheerder en als contractpartner, in overeenstemming met de wet- en regelgeving die van toepassing is per land.

Meer informatie: pers@gasunie.nl


Over Gasunie
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Wij dienen het algemene belang in de markten waarin we actief zijn en streven ernaar een optimale waarde te creëren voor onze stakeholders. Wij zijn de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa.

Gasunie biedt transportdiensten aan via haar dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH in Duitsland en via haar dienstverleningslabel Gasunie Transport Services, dat geïntegreerde grensoverschrijdende gastransportdiensten aanbiedt op de integrerende Europese gasmarkt.

Wij streven naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging van het Gasunie-transportnet ten opzichte van groeiende internationale gasstromen vormt Gasunies transportnet het hart van wat de 'gasrotonde' van Noordwest-Europa wordt genoemd.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen