Uitspraak rechter over regulering is goed voor gasmarkt

Groningen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag, in een door de beheerder van het landelijk gastransportnet, Gas Transport Services B.V. (GTS), aangespannen procedure beslist dat het reguleringsmodel, zoals dat in 2005 door NMa/DTe was vastgesteld, niet rechtmatig is.

In een eerste reactie zeggen GTS en haar moedermaatschappij Gasunie (het infrastructuurbedrijf voor aardgastransport, opslag en aanverwante diensten) dat deze uitspraak goed is voor hun klanten en de marktwerking in Nederland. Er is immers veel vraag naar nieuwe infrastructuur, die nodig is om die goede marktwerking en ook voorzieningszekerheid tot stand te brengen. Deze uitspraak kan een belangrijk obstakel voor investeringen wegnemen.

Met alle betrokken partijen, met name ook met het Ministerie van Economische Zaken en de NMa, zal nu snel in goed overleg besloten moeten worden hoe het nieuwe model er uit zal zien. Over een aantal aspecten van het huidige model was op initiatief van de minister van Economische Zaken al intensief overleg gaande.

Een nieuw model zou van kracht moeten worden in 2007. De NMa/DTe zal bij dat nieuwe model vanzelfsprekend een belangrijke rol blijven vervullen als toezichthouder. GTS en Gasunie streven ernaar dat de tarieven in Nederland, in vergelijking tot andere Europese landen, tot de laagste blijven behoren.

Groningen, 30 november 2006

Chris Glerum
Communicatie Gas Transport Services B.V.
pers@gasunie.nl

De N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) is een gasinfrastructuur- en gastransportbedrijf. De onderneming is eigenaar van het Nederlandse gastransportnet dat een van de grootste netwerken in Europa is. De totale lengte van het gastransportnet bedraagt bijna 12.000 km en de jaarlijkse doorzet is bijna 100 miljard m3. De Nederlandse Staat is sinds 1 juli 2005 de enige aandeelhouder. Gasunie's missie is het leveren van veilig en betrouwbaar gastransport in Nederland en Europa - op een efficiënte, rendabele en duurzame manier. Internationalisatie van gasstromen stelt hoge eisen aan infrastructuur en transportexpertise. Gasunie heeft op dit punt een sterke uitgangspositie en wil haar vooraanstaande positie in Europa verder uitbouwen ('de gasrotonde'). (www.gasunie.nl)

Gas Transport Services BV, 100% dochter van Gasunie, is aangewezen als landelijk beheerder van het Nederlandse gastransportnet. Een van de belangrijkste taken van GTS is het verzorgen van transport van aardgas op een non-discriminatoire wijze ter bevordering van een goedwerkende gasmarkt. (www.gastransport.nl)

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen