4 dec 2018

Update voortgang maatregelen afbouw gaswinning Groningen

Op 12 november heeft GTS de minister van Economische Zaken en Klimaat een update gestuurd over de voortgang, de verwachte doorlooptijd en de kosteninschatting van de maatregelen voor de afbouw van de gaswinning in Groningen.
In de brief geven wij aan dat onze in gang gezette reductiemaatregelen, de bouw van de stikstofinstallatie bij Zuidbroek en de additionele inkoop van stikstof, op koers liggen. Daarnaast geven wij een aantal inzichten en adviezen rondom de complete set aan maatregelen die de Groningenwinning zo snel als mogelijk kan reduceren. Zo is een snellere en omvangrijkere verlaging Groningenproductie mogelijk maken, leveren de ombouw van de industrie na gasjaar 2022/2023 geen structurele bijdrage aan de afbouw en is er vanaf gasjaar 2023/2024 nauwelijks volume nodig uit het Groningenveld. Daarnaast adviseren wij de minister de ombouw L-gas afnemers te beperken tot de top-9 (afnemers met een jaarvolume afname groter dan 100 miljoen m3) en onderzoek te doen naar de veiligheidsconsequenties van de snelle afbouw ten behoeve van het afbouwplan.

Lees hier de brief van GTS