Om de duurzaamheidsdoelstellingen van de Nederlandse overheid haalbaar en betaalbaar te maken is de inzet van aardgas onmisbaar. Aardgas maakt een wezenlijk onderdeel uit van de energiemix, nu en in de toekomst. Het is de minst vervuilende fossiele brandstof die bovendien flexibel inzetbaar is, waardoor de ontwikkeling en optimale inzet van weersafhankelijke bronnen als wind- en zonne-energie mogelijk wordt. Elektriciteitscentrales op aardgas kunnen snel worden op- en afgeschakeld, waardoor zon en wind volop de kans krijgen om optimaal te worden benut.

Er is bovendien nog veel aardgas beschikbaar. Nieuwe technieken maken het mogelijk om gas uit hele kleine velden en verschillende gesteenten economisch rendabel te produceren. Wereldwijd is er naar verwachting nog voor circa 250 jaar aardgas.

Aan dat aardgas kan groen gas worden toegevoegd, afkomstig van biovergassing en biovergisting. Daardoor wordt het uiteindelijk beschikbare volume nog groter. In 2020 kan het aandeel groen gas in het Nederlandse gasverbruik vijf procent zijn. Dat staat gelijk aan het gasverbruik van meer dan een miljoen huishoudens. Om die reden heeft de overheid de inzet van groen gas als speerpunt in haar duurzaamheidsbeleid opgenomen.

Een toekomstscenario met gas betekent een relatief snelle en betaalbare verduurzaming. Door grotere efficiëntie en een toenemende beschikbaarheid van groen gas, zonne- en windenergie verduurzaamt de gasrotonde steeds verder.

Het boekje ‘Naar een duurzame energievoorziening. De schone taak van aardgas’ schetst de drie stappen naar een duurzame energievoorziening: ‘schoon – schoner – schoonst’.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen