Gasinfrastructuurondernemingen breiden samenwerking uit voor koolstofneutrale gasvoorziening in 2050

Brussel | persbericht
  • GRTgaz uit Frankrijk en Swedegas uit Zweden voegen zich bij het Nederlands-Deens-Belgisch initiatief
  • Vijf Europese gasinfrastructuurondernemingen zetten zich in voor een 100% koolstofneutrale gasvoorziening tegen 2050
  • Gasinfrastructuur is de sleutel tot proactieve oplossingen voor een koolstofarm scenario voor Europa

Vandaag, tijdens de Gas Week in het Europees Parlement, hebben de gasinfrastructuurondernemingen GRTgaz (Frankrijk) en Swedegas (Zweden) zich gevoegd bij het initiatief van de oorspronkelijke ondertekenaars Gasunie (Nederland), Energinet.dk (Denemarken) en Fluxys België (België) om de gasvoorziening koolstofneutraal te maken tegen 2050.

Door ondertekening van de gezamenlijke verklaring komen de bedrijven overeen om grensoverschrijdend samen te werken aan het uitwisselen van kennis en expertise (‘best practices’) over manieren om een 100% koolstofneutrale gasvoorziening tegen 2050 te realiseren, in lijn met de Europese energie- en klimaatdoelstellingen.

Gasinfrastructuur maakt transport en opslag van energie mogelijk op een grotere schaal dan van enig ander energiesysteem. Daarom is gasinfrastructuur essentieel in een koolstofarm Europees scenario. Om dit doel te bereiken zullen nieuwe technologieën en know-how in het gassysteem moeten worden geïntegreerd. Met deze uitdaging in gedachten hebben Fluxys België, Gasunie en Energinet.dk in juni 2012 een gezamenlijke verklaring ondertekend om elkaar daarbij te ondersteunen. Belangrijke samenwerkingsgebieden zijn:

  • Power-to-gastechnologieën en omzetting in waterstof (‘windgas’)
  • Gas en LNG als brandstof voor weg- en watervervoer
  • Groen gas (op basis van biogas en vergassing van biomassa) en ontwikkeling van groencertificaten

Dit gezamenlijk initiatief is een open platform, toegankelijk voor alle gasinfrastructuurbedrijven die een significante inspanning willen leveren aan de ontwikkeling van een duurzame gasvoorziening.

De vijf partijen zullen een aantal gezamenlijke seminars organiseren, waarin deskundigen van de bedrijven samen het gemeenschappelijke potentieel onderzoeken voor de uitwisseling van knowhow met betrekking tot initiatieven gericht op een koolstofneutrale gasvoorziening.

Philippe Boucly, CEO van GRTgaz verklaart: “Gasinfrastructuur speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van de transitie naar een duurzame energievoorziening en de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Het huidige debat in Frankrijk over hernieuwbare energie is een kans om het politieke en publieke bewustzijn te vergroten over de voordelen van gas en de rol van de gasinfrastructuur in een koolstofarme economie. Wij zien een duidelijk potentieel doordat wij ideeën en kennis met onze partners uitwisselen”.

Lars Gustafsson, CEO van Swedegas licht toe: “Ondertekening van de Green Gas Commitment is in lijn met onze duurzame investeringen voor de toekomst. Wij streven ernaar om synergiën te realiseren tussen ons bestaande gasnetwerk en nieuwe technologieën, zoals power-to-gas. Wij zien deze commitment tevens als een mogelijkheid om grootschalige productie en distributie van biogas te stimuleren via een bredere Europese samenwerking”.

Walter Peeraer, CEO van Fluxys België verklaart: “We zijn verheugd om GRTgas en Swedegas op te nemen als sterke partners in ons samenwerkingsverband. We hebben ons geëngageerd om tegen 2050 een 100% koolstofneutrale gasbevoorrading te ontwikkelen. Dat is een enorme opdracht, en samenwerking over de grenzen heen zal er helpen voor zorgen dat we van elkaar leren en dat ieder van ons het pad kan vinden dat het best is afgestemd op onze markt.”

Paul van Gelder, CEO van Gasunie: “Aardgas is de ideale partner van duurzame energie. Gas en gasinfrastructuur hebben unieke eigenschappen om de balans te handhaven tussen de energieconsumptiepatronen enerzijds en het veranderlijke, onvoorspelbare aanbod van duurzame energiebronnen anderzijds. Bovendien levert het relatief schone gas een directe bijdrage aan het realiseren van de Europese klimaatdoelstellingen.”

Peder Østermark Andreasen, CEO van Energinet.dk: “Wij hebben ons verplicht om een groene energie-infrastructuur te ontwikkelen. De beste en meest efficiënte manier hiervoor is via Europese samenwerking. Daarom hechten wij veel waarde aan deze partnerschap”.

Meer informatie: pers@gasunie.nl

Over Gasunie
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf met een grensoverschrijdend gastransportnetwerk dat tot de grootste van Europa behoort. Het omvat 15.500 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Gasunie dient het algemeen belang in de markten waarin ze actief is en streeft ernaar een optimale waarde te creëren voor haar stakeholders. Gasunie biedt transportdiensten aan via haar dochterondernemingen Gasunie Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland Transport Services GmbH in Duitsland. Met haar grensoverschrijdende gasinfrastructuur en diensten faciliteert GTS de Nederlandse gashandelsplaats TTF, die zich ontwikkeld heeft tot een toonaangevende Europese gashandelsmarkt. Gasunie biedt ook diensten aan op het gebied van gasopslag en LNG. Gasunie streeft naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid.

Over Fluxys Belgium
Fluxys Belgium is de onafhankelijke beheerder van de infrastructuur voor vervoer en opslag van aardgas in België. Via dochteronderneming Fluxys LNG zijn we ook operator van de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge. Als onderdeel van de Fluxys groep heeft de onderneming als taak om bij te dragen tot de bevoorradingszekerheid en de marktliquiditeit in Europa, door grensoverschrijdende stromen en transfers tussen gashandelsplaatsen te bevorderen.
Dankzij zijn first mover-aanpak heeft Fluxys Belgium zijn net weten uit te bouwen tot de draaischijf bij uitstek van de internationale aardgasstromen in Noordwest-Europa. De zone Zeebrugge is een centrale schakel in deze draaischijfrol: de infrastructuur in de zone heeft een overslagcapaciteit van om en bij de 50 miljard kubieke meter aardgas per jaar, ongeveer 10% van de grenscapaciteit die nodig is voor de aardgasbevoorrading van Europa.
www.fluxys.com/belgium

About Energinet.dk
Energinet.dk is the transmission system operator for both electricity and gas in Denmark. We own the Danish natural gas transmission system and a gas storage facility as well as the electricity transmission system with shares in the electrical interconnections to Norway, Sweden and Germany.
Due to our geographical location Energinet.dk’s network is linking the Swedish gas market to the gas fields in the North Sea and the wider European market. Our aim is to ensure reliable energy supply and create the framework for well-functioning energy markets and effective integration of renewable energy. Using international and preferably market-based solutions, we facilitate the increased use of renewable energy and help to solve the global energy and climate challenges.
We are a non-profit enterprise and serve the interests of society.
www.energinet.dk

About GRTgaz
Created on 1 January 2005, GRTgaz is an Independent Transmission Operator, 75% owned by GdF SUEZ and 25% owned by Société d’Infrastructures Gazières (SIG), a public consortium comprised of CNP Assurances, CDC Infrastructure and the Caisse des Dépôts.
GRTgaz fulfills the obligations of a public service to guarantee a continuous gas supply and satisfy the needs of consumers throughout the region, in all climatic conditions.
Over 3,000 employees are mobilised to maintain and develop the longest transmission network in Europe consisting in 32 000 kilometers covering the majority of the national French territory.
GRTgaz transmits the gas supplied by its shippers to over 4,500 delivery points (public distribution networks, large industrial consumers, gas-fired power plants, etc.), under the safest and most reliable conditions.
www.grtgaz.com

About Swedegas AB
Swedegas is a Swedish infrastructure company that invests in smart energy systems. Swedegas is leading the way in the responsible development of the gas market in Sweden. We create sustainable solutions for industry, energy supply and community development.
Swedegas owns and operates the national gas grid, which extends from Dragör in Denmark to Stenungsund in Sweden, and each year, Swedegas transmits energy equivalent to 15 TWh to distributors and directly connected customers. The gas grid supplies natural gas to 33 municipal areas and several combined heat and power plants and companies. Swedegas is currently investing in the development of an infrastructure for biogas and liquefied natural gas (LNG).
www.swedegas.se

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen