Bestuur

De Raad van Bestuur van Gasunie heeft vier leden. De Raad van Commissarissen kijkt regelmatig kritisch mee met hoe de Raad van Bestuur ons bedrijf leidt en organiseert. Voor een goede relatie tussen de twee raden én met de aandeelhouders gebruiken we de Nederlandse corporate governance code.

Raad van Commissarissen

R. de Jong RA (voorzitter)
Drs. D.J. van den Berg
Drs. P.J. Duisenberg RC
Mr. M.M. Jonk
Dr. W.J.A.H. Schoeber
Ir. A.S. Visser
Drs. C. Wielinga RA

Aandeelhouder

Staat der Nederlanden 100%
(vertegenwoordigd door het ministerie van Financiën)