Schuldprogramma's

European Medium Term Notes (EMTN) programma

Het EMTN-programma stelt Gasunie in staat om langlopende obligatieleningen bij professionele beleggers te plaatsen. Het huidige EMTN-programma heeft een grootte van EUR 7,5 miljard.

De EMTN-prospectus beschrijft het juridische raamwerk waaronder Gasunie obligaties kan uitgeven. Deze prospectus wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurd en is na de dag van goedkeuring 1 jaar geldig.

Euro Commercial Paper (ECP) programma

Het ECP-programma stelt Gasunie in staat om leningen met een maximale looptijd van 1 jaar bij professionele beleggers te plaatsen. Het ECP-programma is sinds december 2011 operationeel. De grootte van het ECP-programma bedraagt EUR 750 miljoen.

Revolving Credit Facility

Gasunie heeft een gecommitteerde kredietfaciliteit ter grootte van EUR 680 miljoen, verdeeld over een groep van 8 banken. Deze kredietfaciliteit is afgesloten in juli 2014 en loopt tot juli 2021.