Onze missie

Onze missie

Gasunie is een leidende Europese gasinfrastructuuronderneming. We dienen het publiek belang, bieden onze klanten geïntegreerde transport- en infrastructuurdiensten en houden ons aan hoge veiligheids- en business-standaarden. We richten ons op waardecreatie, zowel voor de korte als voor de lange termijn, voor onze aandeelhouder(s), andere stakeholders en onze omgeving.

Onze visie

Onze visie

We geloven in een duurzame toekomst met een uitgebalanceerde energiemix en een blijvende rol voor gas dat afkomstig is uit verschillende bronnen. We geloven dat we onze klanten het best bedienen met innovatieve oplossingen op het gebied van (gas)infrastructuur.
 

Drie pijlers

Zorgdragen voor een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame gasinfrastructuur in ons kerngebied

Bijdragen aan efficiënte gasinfrastructuur en diensten voor een goed functionerende Europese aardgas- en LNG-markt

Versnellen van de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen