Wij geloven dat de gasinfrastructuur een instrument is dat op efficiënte wijze kan bijdragen aan een low carbon Europese economie. Een goede samenwerking met andere Europese gasinfrastructuurbedrijven biedt hiervoor de meeste kansen. Met het Deens Energinet.dk en het Belgische Fluxys hebben we in 2012 het gezamenlijke voornemen vastgelegd om in 2050 onze landelijke gastransportnetten geheel CO2-neutraal te maken. Daarvoor zullen we know-how uitwisselen, de mogelijkheden verkennen voor gezamenlijke demonstratieprojecten en initiatief nemen om tot een goed functionerende markt voor hernieuwbare gascertificaten in Noord-Europa te komen. Andere gasinfrastructuurbedrijven hebben inmiddels interesse getoond om mee te doen aan ons initiatief om zo de ontwikkeling van een duurzame Europese economie te ondersteunen. Een schonere energietoekomst bereiken we alleen door goed met elkaar samen te werken. Gasunie zet daarbij in eerste instantie in op groen gas, power-to-gas en small-scale LNG als kansrijke routes.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen