Werkvergunning aanvragen

Werkvergunningen zijn uitermate belangrijk voor een bedrijf als Gasunie. Bij werkvergunningen worden er heldere afspraken gemaakt. En wordt duidelijk onder welke omstandigheden er kan en mag worden gewerkt. Op een gezonde en veilige manier. Een goede voorbereiding is niet een kwestie van routinematig vooraf een checklist afwerken. Veilig werken is precies weten wie wat doet en wat er verwacht wordt. Elke dag weer. Kortom: vooraf bespreken we de risico’s met elkaar. De afgesproken beheersmaatregelen leggen we vast op papier.

Gasunie is bezig haar werkvergunningenproces te verbeteren. In de nieuwe manier van werken verloopt het aanvragen van een werkvergunning niet meer via de VGM-website. In de nieuwe werkwijze neemt u bij de Installatieclusters contact op met de Coördinator Onderhoud en voor de Gebieden met de Planner. De Coördinator of Planner plant uw werkzaamheden in en wijst vervolgens een klusbegeleider aan die voor verdere afstemming contact met u zal opnemen.

We hebben voor het onderwerp werkvergunning een animatie laten maken. Daarin worden nut en noodzaak van een werkvergunning, alsmede de rol van de verschillende betrokkenen nader belicht.

Werkvergunning bij Gasunie

Werkvergunning bij Gasunie

Bedrijfsonderdeel Contactgegevens
Gebied Born planningclusterolz@gasunie.nl
Gebied Deventer planningclusterolz@gasunie.nl
Gebied Maas en Waal planningclusterolz@gasunie.nl
Gebied Hoogeveen planningclusterolo@gasunie.nl
Gebied Groningen planningclusterolo@gasunie.nl
Gebied Oldeboorn planningclusterolo@gasunie.nl
Gebied Noord-Holland planningclusteroln@gasunie.nl
Gebied Utrecht planningclusteroln@gasunie.nl
Gebied Zoetermeer planningclusteroln@gasunie.nl
Gebied Rijnmond planningclusterolw@gasunie.nl
Gebied Woensdrecht planningclusterolw@gasunie.nl
Gebied Boxtel planningclusterolw@gasunie.nl

Aanvraag werkvergunning oude werkwijze

Voordat je dit formulier invult, verzoeken wij je eerst altijd de laatste versie van het Excel werkvergunningformulier te downloaden en in te vullen. Dit formulier is namelijk aan wijzigingen onderhevig.
(Let op: versie 01-03-2016)

Na het opslaan van dit formulier op je eigen computer kun je het ingevulde Excel-formulier in onderstaand scherm uploaden. Het invullen gaat als volgt:

 1. Bepaal de risicocategorie van de gevraagde werkvergunning met behulp van de Risico Bepalende Hulplijst (RBH).
  Let op: Schakel hierbij eerst de macro’s in van het Excel-formulier. De RBH staat rechts op het werkblad LMRA-RBH.
 2. In de RBH moeten de volgende gegevens verplicht worden ingevuld voordat je verder kunt naar de Taak Risico Analyse (TRA) of de werkvergunning:
  - Algemene gegevens t.w.: naam aanvrager, firma en de naam van de contactpersoon bij Gasunie.
  - De 3 kolommen met mogelijke gevaren (door werkzaamheden, uit werkcondities en uit complexiteit).
  - De 2 kolommen met activiteiten waarbij er minimaal 1 activiteit van toepassing moet zijn (waarde 1).
  Bij een aantal velden zijn rode tooltips beschikbaar waarmee je extra informatie krijgt over het betreffende veld. Tevens is er bij een aantal velden een lijst(picklist) beschikbaar waar vanuit je een keuze kunt maken.
 3. Afhankelijk van de uitkomst van de risicobepaling kun je bij een Laag risico direct door met het invullen van de werkvergunning. Bij een Hoog risico word je verplicht om eerst een TRA in te vullen. Welke van de twee mogelijkheden van toepassing is wordt rechtsonder op de RBH weergegeven. Indien TRA verplicht, ga verder met punt 4. Indien TRA niet verplicht, ga verder met punt 5.
 4. Open het werkblad TRA en het vul hier minimaal de geel gemarkeerde velden in. Afhankelijk van het aantal taakstappen of activiteiten kunnen meerdere regels worden toegevoegd. Bij het veld “Beheersmaatregel” is een picklist beschikbaar van waaruit je een keuze kunt maken.
 5. Open (eventueel na het invullen van de TRA) het werkblad Werkvergunning. Hier vul je de relevante gele velden in de kolommen “Aanvraag werkzaamheden” en “Maatregelen te nemen door houder”. Bij bepaalde velden is weer een rode tooltip (invulinstructie) beschikbaar.
 6. Sla na het invullen het Excel-formulier op.
 7. Vervolgens vul je onderstaand formulier in met jouw gegevens en voeg je het ingevulde aanvraagformulier voor een werkvergunning toe, samen met eventuele bijlagen.
 8. Verstuur dit formulier uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.
 9. Voor eventuele vragen over de status van je aanvraag kun je terecht bij jouw aanspreekpunt/opdrachtgever bij Gasunie.

Aanvraag werkvergunning

(xls,xlsx,xlsb,xlsm)

Bevestiging ontvangst aanvraag

Gasunie stuurt een bevestiging als de aanvraag in goede orde is ontvangen en neemt in geval van vragen of onduidelijkheden contact op met de aanvrager.

Hieronder vind je een overzicht van de bedrijfsonderdelen, met per bedrijfsonderdeel de gebieden of installaties vermeld die daartoe behoren.

Leidingen & Stations - Gebied Born
- Gebied Deventer
- Gebied Groningen
- Gebied Hoogeveen
- Gebied Maas en Waal
- Gebied Oldeboorn
- Gebied Boxtel
- Gebied Noord-Holland
- Gebied Rijnmond
- Gebied Utrecht
- Gebied Woensdrecht
- Gebied Zoetermeer
Installatie Beverwijk
Installatiecluster Maasvlakte - LNG-installatie Maasvlakte
- Mengstation Botlek
- Menstation Pernis
Installatiecluster Oldeboorn - Installatie Oldeboorn
- Installatie Grijpskerk
- Installatie Kootstertille
Installatie Ommen
Installatie Ommen Nieuwbouw
Installatiecluster Ravenstein - Installatie Ravenstein
- Installatie Alphen
- Installatie Schinnen
- Installatie Wijngaarden
- Installatie Zweekhorst
Installatiecluster Spijk - Installatie Spijk
- Installatie Scheemda
Installatiecluster Wieringermeer - Installatie Wieringermeer
- Installatie Anna Paulowna
- Mengstation Oudelandertocht
Installatiecluster Zuidwending - Installatie Zuidwending
- Installatie Zuidbroek
- Installatie Heiligerlee
Hoofdkantoor Groningen
Regiokantoor Deventer
Regiokantoor Waddinxveen
Centraal Magazijn Deventer
Speciale Opdrachten

Geografische ligging bedrijfsonderdelen