Hi, mijn naam is Selim en ik werk sinds 2008 bij Gasunie. Tot 1 maart 2017 op inhuurbasis en sinds kort ben ik in dienst. Ik werk als software tester bij Gasunie op de afdeling IBV.

Waarom ben je ooit begonnen bij Gasunie?

Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven is het belangrijk om te weten wat Gasunie doet en waar het voor staat. Om een voorbeeld te noemen: een comfortabele temperatuur thuis is mede te danken aan Gasunie die haar infrastructuur de afgelopen decennia flink heeft uitgebreid en het veilig transporteren van gas naar huishoudens mogelijk heeft gemaakt. Hier komen een aantal punten naar voren; energie, geografie en assets zijn daar een aantal van. Dit zijn punten die mij aanspreken en ik goed kan combineren met mijn functie waar ik verantwoordelijk ben voor kwaliteit. In de afdeling waar ik werk zijn deze punten ook sterk vertegenwoordigd.

Wat maakt Gasunie zo’n leuk bedrijf om voor te werken?

De energietransitie is begonnen, fossiele brandstoffen raken op, hoe gaat Gasunie hier nu en in de toekomst mee om? Dit zijn uitdagingen die Gasunie en haar medewerkers wachten. Biogas, power-to-gas zijn voorbeelden van duurzame ontwikkelingen om deze uitdagingen aan te gaan.
Het werken bij Gasunie wordt door mij als leuk ervaren omdat ik mijn bijdrage mag leveren bij de realisatie van deze duurzame ontwikkelingen. Ik werk in een omgeving waar ik de mogelijkheid heb om mij verder te ontwikkelen. En last but not least, de waardering die je krijgt van je (in)directe collega’s en door je geleverde prestaties. Dit zijn punten die mij zo te binnenschieten waardoor het werken door mij als leuk en plezierig wordt ervaren.

Wat doe je in huidige functie?

In mijn huidige functie ben ik voornamelijk bezig met het testen, er voor zorgen dat het systeem dat wordt opgeleverd voldoet aan de software kwaliteitseisen. Naast het testen ben ik ook een goede, belangrijke ondersteuning voor de functionele beheerder, ik heb dagelijks contact met onze klanten en weet wat er speelt op dat vlak. Ook vul ik een deel van mijn tijd als technische beheerder. Wanneer sprake is van een productieverstoringen, kijken we samen wat de oorzaak is en hoe we dit het beste kunnen oplossen.
Door de opgebouwde ervaring wordt ik steeds vaker geraadpleegd over de mogelijkheden binnen het GIS systeem. Zo adviseer ik over de mogelijke functionele aanpassingen, haalbaarheid en de werking ervan.
Als laatst krijg ik ook wel eens dataopdrachtjes om gevraagde gegevens op te leveren. Al met al kan ik zeggen dat mijn werk variërend is en niet eentonig. Elke nieuwe dag is weer een ander dag en lijkt niet op gisteren. Dit houdt mij scherp en daarmee krijg ik de mogelijkheid elke dag weer wat nieuws te leren.

Kan je iets vertellen over de afdeling waar je werkt? Hoe zijn bijvoorbeeld de collega’s en aan wat voor soort projecten werk je?

De afdeling IBV staat voor het voortbrengen van assets. Onze verantwoordelijkheid ligt voornamelijk bij de geografisch informatiesystemen (GIS). Andere systemen zoals DDS+ die door de units Operations en Projects worden gebruikt zitten ook bij IBV, behalve het systeem SAP, deze is bij een andere afdeling belegd.

Binnen mijn afdeling zijn we naast ‘instandhouding’ van de systemen ook met projecten bezig. Een mooi voorbeeld om te noemen is het project ‘Nieuwbouw in Eagle’. Eagle is de applicatie en de bron waar de geografische ligging van onze leidingen zijn opgeslagen. Met dit project wordt het mogelijk gemaakt om nieuwbouw en verbouw in Eagle te registreren. AGMS, het toekomstig systeem wat door CCP (Centrale Commando Post) wordt gebruikt, krijgt van Eagle deze gegevens om alvast in hun systemen berekeningen te kunnen uitvoeren en telemetrie kunnen omhangen.

Een ander project is LDR (Leiding Dekking Risico’s), dit is een webapplicatie die in het Geoportaal is gebouwd. Hierin wordt met een combinatie van het grondgebruik en vastgestelde regels die gebaseerd zijn op hoogtekaart informatie en de hoogte registratie in Eagle, bepaald of er sprake is van een risico, zo ja kunnen er vervolgacties worden gedefinieerd.

De projecten waar ik aan werk variëren enorm. Zo zijn er projecten in andere GIS-systemen, projecten die andere systemen raken waar een integratie mee is, bijv. SAP en ook systemen die wij binnen de afdeling beheren, bijv. DDS+. We zijn binnen onze afdeling ook voortdurend bezig met het kijken naar oplossingen om het werk binnen O en P efficiënter te kunnen doen, zo zou je kunnen denken aan het gebruiken van satellietgegevens.

Tik 1.1 is een ander project, hiermee hebben de veldmedewerkers toegang tot allerlei handige en nodige informatie via de tablet. Als afdeling zijn we ook bezig met ontwikkelingen op mobiele platforms.

We werken als afdeling samen aan het realiseren van onze doelen. De collegialiteit is belangrijk en samen halen we de targets. Samenwerken binnen de afdeling is dan ook geen issue. Iedereen is vrij en makkelijk toegankelijk, de lijnen zijn kort.

Wat zijn de vervolgmogelijkheden bij Gasunie?

Gasunie is een groot en veelzijdig bedrijf. Alleen al in de ICT hoek zijn er veel systemen in de applicatielandschap. De groeimogelijkheden zijn dan ook volop aanwezig in diverse richtingen, zowel binnen als buiten de afdeling. Een voordeel bij Gasunie is dat je niet van werkgever hoeft te veranderen om een ander functie te vullen.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen