Projectleider - Corporate Service Centre

De activiteiten van het Corporate Service Centre (CSC) zijn erop gericht de interne organisatie zo optimaal mogelijk te faciliteren. De nadruk ligt op het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de interne processen en het aanbieden van hoogwaardige producten en diensten aan de organisatie. Omdat dat goed te kunnen doen, houd ik interne en externe ontwikkelingen in de gaten, breng ik wensen van de organisatie in kaart of krijgen we als CSC de ruimte voor eigen initiatieven voor verscheidene projecten die daaraan bijdragen. Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het initiëren en realiseren van deze projecten. Hierbij kan gedacht worden aan vastgoed of documentmanagement gerelateerde projecten, maar ook projecten met een ICT-component.

Het CSC heeft raakvlakken met alle afdelingen binnen Gasunie, en dat verklaart de diversiteit van de projecten die we doen. Ik moet gedegen, maar vlot, mijn weg in de organisatie weten te vinden om projecten binnen de gestelde kaders te kunnen realiseren. Het is deze dynamiek, de verscheidenheid aan werkzaamheden, het projectmatig werken en de zoektocht naar mogelijkheden om continu te verbeteren, die mij energie geven en enthousiasmeren als projectleider!

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen