Gas is een belangrijke energiebron in Noordwest-Europa. Om gas veilig en betrouwbaar bij de eindverbruiker te krijgen, beschikken wij over een hoogwaardig gastransportnet. Voor een ongestoorde gaslevering is het van belang dat het netwerk altijd in een uitstekende conditie is. Daarom voeren we dagelijks beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. Elke dag zijn wij wel ergens in Nederland aan het werk. Gezien de omvang van al onze activiteiten is het onmogelijk ze allemaal te noemen. Daarom geven we op de website Gasunie bouwt een zo goed mogelijk overzicht van de werkzaamheden in Nederland waar u mogelijk iets van kunt merken.

Beheer & onderhoud

Naast de vele dagelijkse onderhoudswerkzaamheden zijn er enkele activiteiten die groter van omvang en langer van duur zijn.

Renovatie regionaal gastransportnet

Enkele onderdelen van het regionale gastransportnet worden gerenoveerd. Het gaat met name om ondergrondse afsluiters die zullen worden vervangen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gaat het gastransport gewoon door. Daarvoor zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen.

Deze renovatiewerkzaamheden vinden in het hele land plaats.

Voor een ongestoorde gaslevering is het van belang dat het netwerk altijd in een uitstekende conditie is.

Afsluiterschema's

Functie

Op regelmatige afstanden in de gastransportleidingen bevinden zich afsluiterschema’s. Dat zijn ondergrondse clusters van afsluiters. Op deze schema’s kan de doorgaande gasstroom worden onderbroken indien nodig of kunnen verbindingen tussen twee leidingen worden gelegd of verbroken.


 

Werkzaamheden

De schema’s worden doorgaans compleet vervangen. De constructiewerkzaamheden nemen per locatie maximaal één week in beslag. Daarvóór wordt een bouwplaats ingericht, er worden voorzieningen getroffen om het gastransport langs andere wegen in stand te houden, waar nodig worden er restanten gas afgeblazen, het oude schema wordt verwijderd en het nieuwe wordt geplaatst en aangesloten op het gastransportnet.

Renovatie gastransportnet: afsluiterschema's

Meet- en regelstations

Gasontvangstations

Op deze stations wordt het gas vanuit het hoofdtransportnet overgebracht naar het regionale net. De druk wordt verlaagd van 67 bar naar 40 bar. Ook wordt hier de bekende gaslucht aan het gas toegevoegd. Van nature is aardgas reukloos. Op deze stations vindt bovendien de drukbeveiliging van het gas in het regionale net plaats.

Op deze stations draagt Gasunie het transport van aardgas over aan de regionale netbeheerder of aan grote industriële afnemers. De druk wordt verlaagd van 40 bar naar 8 bar. Ook wordt op deze stations de hoeveelheid getransporteerd gas gemeten. Op deze stations vindt daarnaast de drukbeveiliging van het gas in het lokale net plaats.

Opbouw regionaal gastransportnet

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen