Gas is een belangrijke energiebron in Noordwest-Europa. Om gas veilig en betrouwbaar bij de eindverbruiker te krijgen, beschikken wij over een hoogwaardig gastransportnet. Voor een ongestoorde gaslevering is het van belang dat het netwerk altijd in een uitstekende conditie is. Daarom voeren we dagelijks beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. Elke dag zijn wij wel ergens in Nederland aan het werk. Gezien de omvang van al onze activiteiten is het onmogelijk ze allemaal te noemen. Daarom geven we op de website Gasunie bouwt een zo goed mogelijk overzicht van de werkzaamheden in Nederland waar u mogelijk iets van kunt merken.

Beheer & onderhoud

Naast de vele dagelijkse onderhoudswerkzaamheden zijn er enkele activiteiten die groter van omvang en langer van duur zijn.

Renovatie regionaal gastransportnet

We gaan in het hele land onderdelen van het regionale gastransportnet renoveren. De oudste onderdelen van het gastransportnet zijn circa 50 jaar oud. Ze naderen het einde van hun technische levensduur. Daarom gaan we ze nu grotendeels vervangen.

De activiteiten vinden plaats in het regionale net waarin de druk van het gas maximaal 40 bar is. Het regionale net omvat circa:

  • 6.000 km pijpleiding
  • 2.800 afsluiterschema’s
  • 80 meet- en regelstations
  • 1.000 gasontvangstations (GOS)

In totaal zullen de werkzaamheden, gerekend vanaf 2013, zo’n 15 - 20 jaar in beslag nemen. Tijdens de uitvoering gaat het gastransport gewoon door. Daarvoor zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen.

De renovatiewerkzaamheden vinden in het hele land plaats.

Voor een ongestoorde gaslevering is het van belang dat het netwerk altijd in een uitstekende conditie is.

Afsluiterschema's

Functie

Op regelmatige afstanden in de gastransportleidingen bevinden zich afsluiterschema’s. Dat zijn ondergrondse clusters van afsluiters. Op deze schema’s kan de doorgaande gasstroom worden onderbroken indien nodig of kunnen verbindingen tussen twee leidingen worden gelegd of verbroken.


 

Werkzaamheden

De schema’s worden doorgaans compleet vervangen. De constructiewerkzaamheden nemen per locatie maximaal één week in beslag. Daarvóór wordt een bouwplaats ingericht, er worden voorzieningen getroffen om het gastransport langs andere wegen in stand te houden, waar nodig worden er restanten gas afgeblazen, het oude schema wordt verwijderd en het nieuwe wordt geplaatst en aangesloten op het gastransportnet.

Meet- en regelstations

Functie

Op deze stations wordt het gas vanuit het hoofdtransportnet overgebracht naar het regionale net. De druk wordt verlaagd van 67 bar naar 40 bar. Ook wordt hier de bekende gaslucht aan het gas toegevoegd. Van nature is aardgas reukloos. Op deze stations vindt bovendien de drukbeveiliging van het gas in het regionale net plaats. 

Werkzaamheden

Meet- en regelstations worden, behoudens het bestaande gebouw en de bestaande odorantinstallatie, compleet vervangen. Per station nemen de werkzaamheden zo’n 4 - 5 maanden in beslag. Eerst wordt er op het station een tijdelijke installatie geplaatst die de functie van de bestaande installatie gedurende de vervanging overneemt. Vervolgens wordt de bestaande installatie (met uitzondering van het gebouw) afgebroken en wordt er een nieuwe installatie geplaatst.

Gasontvangstations

Functie

Op deze stations draagt Gasunie het transport van aardgas over aan de regionale netbeheerder of aan grote industriële afnemers. De druk wordt verlaagd van 40 bar naar 8 bar. Ook wordt op deze stations de hoeveelheid getransporteerd gas gemeten. Op deze stations vindt daarnaast de drukbeveiliging van het gas in het lokale net plaats.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de gasontvangstations beperken zich doorgaans tot de gasvoerende installaties en de leidingen. Gedurende de werkzaamheden zorgt de inzet van een mobiel gasontvangstation ervoor dat de gaslevering is gewaarborgd. Per station neemt de daadwerkelijke vervanging 4-6 weken in beslag. Soms zullen stations uit bedrijf worden genomen omdat ze geen functie meer hebben.

Opbouw regionaal gastransportnet

Meer weten?

Wilt u meer weten over de renovatie van het regionale gastransportnet? Stuur dan een mail naar GNIP@gasunie.nl. U krijgt altijd een reactie van ons.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen