BBL

Deze afkorting staat voor Balgzand-Bacton-Leiding. Dit is de pijpleiding onder de Noordzee waardoor gas wordt getransporteerd tussen Balgzand in Nederland en Bacton in Engeland.