Calorische verrekening

Gas is een natuurproduct. Per bron is de samenstelling een beetje anders. Ook de zogenaamde calorische waarde van het gas is hierdoor per bron verschillend. Leveranciers van aardgas brengen in Nederland niet de hoeveelheid (volume) geleverd aardgas in rekening bij hun klant. Ze rekenen met de hoeveelheid geleverde energie. Deze geleverde energie rekenen ze uit met de calorische waarde van het geleverde gas. Dit heet calorische verrekening. De berekening hiervan is alleen bij de leverancier bekend