Compressorstation

Een compressorstation is een onderdeel van het gastransportsysteem. Dit onderdeel is nodig om de druk op peil te houden bij transport van gas over lange afstanden. Als gas door de leiding wordt getransporteerd, neemt de druk af. Om de extra doorvoer van gas onder juiste druk mogelijk te maken, moet de druk daarom ongeveer elke 100 kilometer worden verhoogd. Op een compressorstation wordt compressie (druk en capaciteit) geleverd. Gasunie heeft 22 compressorstations.