Eindverbruiker

De uiteindelijke verbruiker van het gas. Eindverbruikers kunnen direct aangesloten zijn op het Gasunienet, maar ook op het regionale distributienet van een regionale netbeheerder (RNB). Alle huishoudens in Nederland en de meeste bedrijven zijn aangesloten op een regionaal distributienet.