Eindverbruiker

De uiteindelijke verbruiker van het gas. Eindverbruikers kunnen direct aangesloten zijn op het Gasunienet, maar ook op het regionale distributienet van een regionale netbeheerder ( RNB). Alle huishoudens in Nederland en de meeste bedrijven zijn aangesloten op een regionaal distributienet.