Exportstation

Exportstations zijn eindpunten van het gastransportsysteem van Gasunie. Voorbij deze stations stroomt het gas door pijpleidingen van buitenlandse bedrijven. Het exportstation meet de geleverde hoeveelheid aardgas aan kopers in het buitenland. Gasunie heeft 14 exportstations (totaal Nederland en Duitsland).