H-gas

Dit is hoogcalorisch aardgas: gas met een hoge calorische waarde. In dit gas zitten in verhouding veel hogere koolwaterstoffen. Daardoor zit er in hoogcalorisch aardgas meer energie dan in laagcalorisch gas (L-gas).