L-gas

Laagcalorisch aardgas is gas met een lage calorische waarde. In dit gas zitten in verhouding minder hogere koolwaterstoffen en dus minder energie dan in hoogcalorisch gas (H-gas).