LNB

Afkorting voor Landelijk Net Beheerder: de beheerder van het landelijk gastransportnet. Gasunie Transport Services (GTS) is in Nederland via de Gaswet aangewezen als de enige landelijke netbeheerder.