RNB

Afkorting voor Regionaal Net Beheerder: de beheerder van een regionaal distributienet. Dit zijn de gastransportnetten waarop in Nederland alle huishoudens en de meeste bedrijven zijn aangesloten.