Stakeholder

Belanghebbende, een persoon of een partij die op een of andere manier belang heeft bij een bedrijf of gebeurtenis.