Normalisatie & standaardisatie

Normalisatie is het geheel aan processen met betrekking tot nationale en internationale standaarden. Standaardisatie is het geheel aan processen met betrekking tot bedrijfsspecifieke standaarden. Gasunie hanteert hiervoor de Gasunie Technische Standaard (GTS). In de GTS-index worden alle actueel van kracht zijnde specificaties van de Gasunie Technische Standaard vermeld.

De specificaties worden niet automatisch aan aannemers, ingenieursbureaus en leveranciers verstrekt. Leveranciers ontvangen de betreffende specificatie(s) bij de offerteaanvraag en/of bestelbrief. Bij projecten bepaalt Gasunie welke documenten benodigd zijn, en zij maakt dit kenbaar aan de betrokken aannemers en ingenieurs­bureaus in de aanvraagdocumenten. De aannemers en ingenieursbureaus dienen de documenten schriftelijk aan te vragen. Indien gebruik wordt gemaakt van onder­aannemers, dient de aannemer de benodigde documenten aan te vragen.

In de GTS-index staat beschreven hoe u de GTS'en kunt aanvragen. Alléén de van toepassing zijnde GTS'en worden verstrekt.