1 feb 2018

Analyse GTS leveringszekerheid

Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft vanochtend een analyse aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, waarin GTS heeft gekeken naar de gevolgen voor de leveringszekerheid als de gaswinning in Groningen wordt verlaagd en maximaal zes productieclusters ingesloten. Directe aanleiding zijn de door NAM voorgestelde maatregelen naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op 8 januari van dit jaar.  

GTS voert jaarlijks een leveringszekerheidsonderzoek uit, waarbij zij onder meer kijkt hoeveel gas uit het Groningenveld nodig is, om aan de vraag naar laagcalorisch gas te kunnen voldoen. De vraag naar laagcalorisch gas in Nederland en de omringende landen wordt voorzien door gas geproduceerd uit het Groningenveld en hoogcalorisch aardgas dat door kwaliteitsconversie wordt gemengd met stikstof. In de analyse van 2017 heeft GTS aangegeven dat bij een vlakke winning een productieniveau van 21 miljard m3 per jaar voldoende is voor de leveringszekerheid.

Temperatuurafhankelijk produceren

Uit de laatste analyse blijkt dat een verlaging van de gaswinning met behoud van leveringszekerheid mogelijk is als het uitgangspunt van vlakke productie wordt losgelaten. In deze situatie zal de productie uit het Groningenveld afhankelijk worden van de temperatuur. In dat geval is voor de leveringszekerheid een gaswinning nodig tussen 14 miljard m3 Groningengas in een mild jaar, zoals de afgelopen januarimaand, en 27 miljard m3 in een extreem koud jaar, zoals 1996.
Als per direct wordt overgestapt op temperatuurafhankelijk produceren, kan het totaal benodigde volume uit Groningen voor het huidige gasjaar (dat loopt van oktober 2017 tot oktober 2018) tussen 19,5 en 21 miljard m3 uitkomen.

Verlaging gaswinning

Om met behoud van leveringszekerheid de gaswinning de komende jaren verder te verlagen kunnen langs twee routes stappen worden gezet.

De eerste route richt zich op de aanbodkant. Door het uitgangspunt van een vlakke productie (ongeveer hetzelfde niveau gedurende het hele jaar) los te laten kan er maximaal gebruik gemaakt worden van kwaliteitsconversie, waarbij geïmporteerd gas geschikt wordt gemaakt voor huishoudelijk gebruik. Met de bestaande conversiemiddelen is een niveau van 33-36 miljard m3 laagcalorisch gas haalbaar.

De tweede route richt zich op de vraagkant. De gaswinning kan worden verlaagd door de vraag naar Groningengas te verminderen. Bijvoorbeeld door de export af te bouwen of de industrieën en centrales over te schakelen naar hoogcalorisch gas. Die acties zijn inmiddels in gang gezet, maar zullen pas later leiden tot een afname in de vraag.

Stopzetten productieclusters Loppersum

Naast de verlaging van de gaswinning heeft GTS op verzoek van de minister ook gekeken naar de gevolgen voor de leveringszekerheid als de zes productieclusters rond Loppersum stop worden gezet. GTS concludeert daarbij dat zes productieclusters het lopende gasjaar uit bedrijf genomen kunnen worden en vier van de zes clusters rond Loppersum structureel gesloten kunnen blijven. Ten aanzien van twee clusters volgt nog nadere analyse of deze ook structureel gesloten kunnen worden.

Type gasjaar Temp profiel Markt-omvang H-gas verrijking Stikstof-conversie Groningen
Koud 1996 60 13 20-23 27
Warm 2007 47 10 20-23 14

Overzicht inzet van Groningenveld bij een koud en warm jaar (afgerond in hele bcm)