23 mrt 2017

Gasunie neemt deel in Warmtealliantie Zuid-Holland

Vijf partijen, waaronder Gasunie, hebben vandaag onder de naam Warmtealliantie Zuid-Holland een intentieverklaring getekend met als doel het gezamenlijk realiseren van een hoofdinfrastructuur die warmte moet gaan transporteren naar onder andere particulieren, tuinders en bedrijven in de provincie. Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam geven met dit initiatief een krachtige impuls aan de energietransitie in Zuid-Holland met een nieuwe, CO2-arme energievoorziening. Hierover is vandaag een persbericht uitgegaan.

Grootschalige open warmte-infrastructuur

De ambitie is om bestaande en nieuwe leidingen te bundelen in een hoofdinfrastructuur in Zuid-Holland. Er wordt toegewerkt naar een open transportnet met een onafhankelijk netbeheer waaraan elke warmte-aanbieder kan leveren.

De warmte die met het netwerk wordt getransporteerd, wordt uiteindelijk geleverd aan particuliere woningen voor verwarming en warm-watervoorziening, aan tuinders voor de verwarming van kassen, maar ook aan bedrijven die warmte gebruiken voor productieprocessen.

Voorzitter van het bestuurlijk overleg van de Warmtealliantie Zuid-Holland is Han Weber, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland.

De toegevoegde waarde van Gasunie in dit project is, behalve haar uitgebreide ervaring met het ontwikkelen van grootschalige pijpleidinginfrastructuur, en een rol als mede-investeerder, ook de ervaring als onafhankelijk (gas)infrastructuurbedrijf met het opzetten en beheren van ‘open infrastructuursystemen’.