10 sep 2019

Gaswinning Groningen komend jaar onder 12 miljard kubieke meter

De gaswinning uit het Groningenveld daalt het komende gasjaar naar 11,8 miljard kubieke meter. Daarmee komt de winning onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard kubieke meter en is in lijn met het advies dat GTS eind juli aan de minister heeft gegeven. Naar verwachting zal de gaswinning in Groningen vanaf medio 2022 bij een gemiddeld jaar op nul uitkomen. In het geval van een strenge winter kan het nodig zijn dat ook na 2022 nog gas moet worden gewonnen. Het gasveld wordt daarom pas op een later moment helemaal afgesloten.

De inzet van stikstof speelt een sleutelrol bij de verlaging van de gaswinning. Vanaf 2022 nemen wij de nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek in gebruik en komend gasjaar al kan met de additionele stikstofmogelijkheden op Wieringermeer de gasopslag Norg gevuld gaan worden met geconverteerd Groningengas. Ook wordt de stikstofinzet verhoogd naar 100%.

Lees hier de brief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.