4 sep 2018

Installatiebranche en overheid sluiten Green Deal: 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs

De Installatiebranche en overheid hebben met elkaar afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. Dat staat in de Green Deal Warmtepompen die minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra vandaag samen met diverse partijen in Groningen hebben ondertekend. Namens Gasunie zette CFO René Oudejans zijn handtekening. De Green Deal Warmtepompen is een grote stap op weg naar grootschalige duurzame warmtetechniek en een lagere CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. In Groningen openden Wiebes en Terpstra een praktijklokaal voor warmtepomptechniek als eerste resultaat van de deal.

Uitgebreid opleidingsprogramma

Opleidingen staan centraal in de Green Deal Warmtepompen. De 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs gaan zich bekwamen in het adviseren over duurzame warmtetechniek én in het plaatsen en onderhouden van onder meer (hybride) warmtepompen. Het praktijklokaal voor warmtetechniek dat vandaag is geopend in het Groningse Alfa-college is door Gasunie mogelijk gemaakt en is er één van in totaal zeven. De andere lokalen worden, verspreid over het land, nog dit jaar in gebruik genomen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft diverse typen warmtepompen beschikbaar gesteld voor de praktijklocaties.

Gasunie stimuleert ontwikkeling hybride warmtepomp

Voor veel woningen in Nederland is besparing met hybride warmtepompen de beste oplossing en kan de gasvraag met deze technologie sterk worden teruggebracht. De komende jaren kunnen deze woningen door een toenemende productie van groen gas en duurzame elektriciteit volledig CO2-neutraal worden gemaakt. Daarom ondersteunen wij tal van activiteiten om de ontwikkeling van de hybride warmtepomp te stimuleren, zoals de TNO praktijktest van de hybride warmtepomp en het verder ontwikkelen van energiebesparingsprogramma’s. Ook het opleidingsprogramma, dat vandaag van start gaat, is belangrijk, omdat de meeste monteurs gewend zijn aan de traditionele cv-ketels.

Toenemende vraag naar duurzaam verwarmen

Bij het verwarmen van woningen en andere gebouwen zal duurzaam opgewekte energie de plaats innemen van aardgas. Installatiebedrijven krijgen steeds vaker vragen over duurzame verwarmingssystemen. Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI: "Als sector kunnen en willen wij een bijdrage leveren aan de verbouwing van Nederland. Met deze Green Deal helpen wij installateurs om de sprong voorwaarts te maken. Dat is niet alleen belangrijk, maar ook noodzakelijk. Het aantal cv-installaties gaat afnemen. Duurzame techniek is onmisbaar en de installatiebranche ook." De partijen die de Green Deal hebben ondertekend, roepen monteurs in de installatiebranche op om de opleiding voor warmtepompmonteur zo snel mogelijk te gaan volgen.

Innovatieve economie

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: "Met deze afspraak brengen we de CO2-uitstoot omlaag én versterken we onze innovatieve economie. Dat levert de komende jaren veel banen op. Met deze duurzame techniek verbeteren we bovendien onze exportpositie." De overheid maakt de overstap naar warmtepompen en andere duurzame technieken nog aantrekkelijker voor consumenten en bedrijven met behulp van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Breed draagvlak

De Green Deal Warmtepompen is een breed gedragen initiatief. Behalve het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, installatiekoepel UNETO-VNI en Gasunie ondertekenen de provincie Zuid-Holland, Opleidingsfonds OTIB, Opleidingsbedrijf Installatiewerk Nederland, Dutch Heat Pump Association, BodemenergieNL, brancheorganisatie voor koudetechniek NVKL, de verenigingen van leveranciers van biomassa-ketels en pelletkachels, de haarden- en kachelbranche, NVDE en Enpuls de afspraken.