24 feb 2017

Lagere tarieven voor gastransport als gevolg van methodebesluit ACM

Vandaag heeft de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) op haar website het methodebesluit en het x-factorbesluit voor GTS gepubliceerd. In dit besluit legt zij regels vast waarmee wordt bepaald hoeveel de beheerder van het landelijke transportnet, Gasunie Transport Services (GTS), mag verdienen in de periode 2017-2021. Het x-factorbesluit legt de jaarlijkse doelmatigheidskorting vast die GTS op haar tarieven moet toepassen.

Het methodebesluit heeft tot gevolg dat de tarieven van GTS omlaag zullen gaan. De jaarlijkse inkomsten zullen de komende vijf jaar stapsgewijs met in totaal 200 miljoen euro dalen. Het methodebesluit leidt tot een eenmalige afwaardering van het GTS-netwerk van € 450 miljoen.

Het methodebesluit is tot stand gekomen na een proces waarin ACM, GTS en diverse vertegenwoordigers van energieproducenten en grootzakelijke energieverbruikers hun visies en standpunten hebben besproken. Dit heeft geleid tot overeenstemming tussen deze partijen op de belangrijkste onderdelen van het methodebesluit. Alle betrokken partijen hebben aangegeven op basis van de overeenstemming af te zullen zien van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen deze onderdelen van het besluit. Op deze manier is er voor de komende vijf jaar duidelijkheid over de tarieven voor de klanten en de inkomsten voor GTS. Dit creëert voor de betrokkenen naast zekerheid ook meer ruimte om zich te richten op de uitdagingen van de energievoorziening van morgen.

GTS zal op basis van het methodebesluit op korte termijn een tariefvoorstel uitwerken. De nieuwe tarieven zullen naar verwachting ingaan op 1 juli 2017. Tot die tijd gelden voor 2017 dezelfde tarieven als in 2016. Bij het tariefvoorstel van 2017 wordt rekening gehouden met de inkomsten die GTS ontvangt in de eerste helft van het jaar.