7 jul 2017

Gasunie draagt bij aan de omschakeling van aardgascentrale naar waterstof

Gasunie gaat samenwerken met Vattenfall/Nuon en Statoil om waterstof in te zetten in de Magnum-centrale in de Groningse Eemshaven. Nuon wil per 2023 één van de drie units van de centrale overschakelen op waterstof. Binnen dit innovatieproject zorgt Statoil voor de productie en levering van waterstof. Hiervoor wordt Noors aardgas omgezet in waterstof en CO2. De CO2 wordt voor de Noorse kust ondergronds opgeslagen. Afgelopen vrijdag maakte het concern bekend dat het hiervoor een concessie heeft verworven. Gasunie onderzoekt hoe de waterstof getransporteerd kan worden naar de Magnum-centrale en – zo nodig – tijdelijk opgeslagen. Wanneer de omzetting van de eerste gascentrale op waterstof een feit is, kan deze als voorbeeld dienen voor andere centrales. Op deze manier kunnen gascentrales in een CO2-vrije energievoorziening hun belangrijke rol blijven vervullen. Omdat gascentrales altijd op afroep flexibel inzetbaar zijn, zorgen zij voor betrouwbaarheid in de Nederlandse stroomvoorziening.

De drie bedrijven tekenden hiervoor een Memorandum of Understanding. Samen willen ze werken aan de inzet van waterstof voor een CO2-vrije energiecentrale. “Om een CO2-neutrale energievoorziening in 2050 te bereiken zullen fossiele brandstoffen stapsgewijs vervangen worden door hernieuwbare vormen van energie. Die vervanging moet systematisch en in de goede volgorde plaatsvinden: het minst schone moet het eerst wijken. Gasunie ziet hernieuwbare gassen als onmisbare component in het verduurzamen van de energievoorziening” aldus Gerard van Pijkeren, directeur Gasunie New Energy. “De energietransitie vraagt om nieuwe vormen van infrastructuur en slim gebruik van bestaande netwerken. Gasunie wil investeren in nieuwe infrastructuur voor hernieuwbare gassen zoals groen gas en waterstof. Daarom draagt Gasunie bij aan het onderzoek naar de mogelijkheid om de gasturbines van de Magnum-centrale over te schakelen op waterstof als brandstof.”