18 okt 2018

Gasunie en ENGIE gaan samenwerken om groene waterstof op grote schaal mogelijk te maken

Op het symposium “Wind Meets Gas” hebben ENGIE en Gasunie vandaag de gezamenlijke ambitie bekendgemaakt om op grote schaal de inzet van groene waterstof mogelijk te maken. In de uitwerking van het klimaatakkoord speelt waterstof een belangrijke rol om de energievraag verder te verduurzamen. De ontwikkeling daarvan staat echter nog in de kinderschoenen. Met deze samenwerking willen de bedrijven bijdragen aan het versnellen van de energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering.

Energie-infrastructuurbedrijf Gasunie en energiebedrijf ENGIE bundelen hun krachten om via een stapsgewijze aanpak de waardeketen voor waterstof versneld te ontwikkelen, te beginnen met een haalbaarheidsstudie voor het bouwen van een 100 Megawatt electrolyser systeem, dat aan het begin van het volgende decennium op een locatie in het noorden van Nederland gerealiseerd zou moeten worden. Via elektrolyse kan ‘groene waterstof’ worden gemaakt uit duurzame windenergie. Groene waterstof is belangrijk om industriële processen te helpen verduurzamen en om een energiesysteem met steeds meer duurzame bronnen te ondersteunen. De situering in deze regio past in de gezamenlijke ambitie van deze bedrijven vanwege de aanwezigheid van groene stroom (Gemini windpark, Norned kabel en in 2019 ook de Cobra-kabel), het goede en uitgebreide al bestaande gasinfranetwerk, de gasopslagmogelijkheden en de aanwezigheid van grote industriële gebruikers van waterstof. De ambitie is om de waterstofketen vervolgens op weg naar 2030 stapsgewijs verder uit te bouwen naar grote schaal.