29 jun 2017

Gasunie zet duurzame energie om in waterstof met eerste 1 MW Power-to-Gas installatie van Nederland

  • Gasunie investeert in power-to-gas installatie om markt voor waterstof op gang te brengen;
  • Gasunie-dochters EnergyStock en New Energy zetten duurzame elektriciteit om in waterstof voor mobiliteit en industrie;
  • Eerste power-to-gas installatie van 1 Megawatt in Nederland in september 2018 gereed;
  • Aardgasbuffer Zuidwending ideale locatie vanwege buffercapaciteit en aansluiting op hoofdinfrastructuur voor gas en elektriciteit;
  • Pilotproject HyStock belangrijke stap in opschaling power-to-gas technologie.

Gasunie heeft bekend gemaakt te gaan investeren in een power-to-gas installatie op het terrein van de gasopslaglocatie nabij Zuidwending in de provincie Groningen. Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie New Energy gaan bij Aardgasbuffer Zuidwending met zo’n vijfduizend zonnepanelen duurzame elektriciteit omzetten in waterstof. Daarnaast wordt duurzame energie aan het project geleverd vanuit het hoogspanningselektriciteitsnet van TenneT. Dit pilotproject (HyStock) zal de eerste power-to-gas faciliteit in Nederland zijn met een capaciteit van 1 Megawatt. De locatie is ideaal omdat het de mogelijkheid biedt om in de toekomst waterstof grootschalig op te slaan in de speciaal voor gasopslag geschikt gemaakte zoutcavernes. Met HyStock willen de Gasunie-dochters samen met marktpartijen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de markt voor waterstof en nieuwe technieken op grotere schaal toepassen.

Waterstof als energiedrager

EnergyStock en Gasunie New Energy voorzien voor de aardgasbuffer bij Zuidwending (provincie Groningen) een grote rol in een duurzame energievoorziening. Henk Abbing, directeur EnergyStock hierover: “Duurzame elektriciteit is moeilijk op te slaan in grote hoeveelheden. Er is nog geen betaalbare accu uitgevonden die dat op grote schaal betrouwbaar kan. Met waterstof kan dat wel. In de vorm van waterstof kun je duurzame energie bewaren. Het is samen met zuurstof het hoofdbestanddeel van water. Met behulp van duurzame stroom kun je ze eenvoudig scheiden.” Gasunie New Energy ziet de omzetting van power-to-gas als een veelbelovende technologie waarin gasinfrastructuur een verbindende rol kan spelen. Waterstof wordt in de toekomst een belangrijke schone brandstof in een duurzame energievoorziening. Waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit/vervoer, industrie en elektriciteitslevering. EnergyStock en Gasunie New Energy willen er samen met marktpartijen met het plan toe bijdragen dat de markt voor waterstof verder tot ontwikkeling komt.

Van energiemanagement naar energietransitie

EnergyStock voert, als eigenaar van de aardgasbuffer, een energiemanagementprogramma uit waarmee ze haar energiegebruik wil verminderen en vergroenen. Eén van de maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen op haar terrein. “Daarbij ontstond het idee om een deel van de overgebleven ruimte te gebruiken voor een power-to-gas installatie. Er zijn in Nederland nu nog maar weinig initiatieven waarbij groene stroom wordt omgezet in waterstof. Nederland loopt hierin achter op bijvoorbeeld Duitsland, dat een hoger aandeel wind- en zonnestroom in de energiemix heeft. Ook in Nederland begint het aandeel hernieuwbare energie toe te nemen. Daarom willen we ervaring opdoen met deze technologie en het toekomstige potentieel en de technologische uitdagingen in kaart brengen. Noord-Nederland heeft de ambitie om een waterstofeconomie te worden. We hebben windparken op zee, zonne-energie op land, we zijn via intercontinentale kabels aangesloten op het elektriciteitsnet in Scandinavië en Duitsland. Om het net goed te kunnen blijven balanceren, kan power-to-gas een belangrijke rol spelen. EnergyStock heeft  opslagruimte, we zijn aangesloten op het hoogspanningselektriciteitsnet en hoofdgastransportnet, we hebben kennis van opslag en willen onze verantwoordelijkheid nemen om een goede bijdrage te leveren aan de energietransitie. Samen met Gasunie New Energy willen we ervoor zorgen dat alle kostbare duurzame energie gebruikt wordt en er geen duurzame energie verloren gaat.”

Power-to-gas installatie

De zonnepanelen worden geplaatst op de aarden wallen rondom de installatie. Ook worden de parkeerplaatsen van de installatie voorzien van een zonnedak. Eén megawatt van het opgewekte vermogen wordt omgezet in waterstof. Daarvoor worden drie containers binnen de hekken van de installatie geplaatst: één bevat de elektrolyse-unit, de tweede de benodigde elektronica en de derde een compressor die vervolgens de opslagcilinders vult met waterstof. De opslagcilinders zijn mobiel en kunnen vervoerd worden naar afnemers in de mobiliteit en industrie. In april zijn omwonenden voor het eerst geïnformeerd over dit voornemen.

Kijk voor meer informatie op www.agbzw.nl/projecten/waterstofproject.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Europese Commissie.