15 jun 2016

Groen gas uit mest verwarmt Twente!

Een openbaar en toegankelijk biogasnetwerk in Twente, dat is het doel van de joint venture van Cogas en Gasunie!

Traditionele energiebronnen als aardolie en aardgas zullen steeds schaarser worden. Het kan en moet anders. Duurzamer. Cogas en Gasunie hebben de handen ineen geslagen om een duurzaam alternatief breed beschikbaar te maken: een biogasnetwerk in Twente.
De eerste stap in de realisatie van dit biogasnetwerk in Twente is de aanleg door aannemer Van Gelder van een 7,5 km lange biogasleiding, van de firma Oude Lenferink in Fleringen naar gasontvangstation ‘De Pook’ in Almelo. 

Gebroeders Oude Lenferink

Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen is de eerste producent van biogas die aangesloten wordt op het netwerk. De Firma Oude Lenferink bestaat uit een varkenshouderij en een mest- en digestaathandel.
Hubert Bloemen, verantwoordelijk voor de energieopwekking uit varkensmest bij de firma Oude Lenferink: “Op ons terrein staat al 12 jaar een werkende biogasinstallatie. Het geproduceerde biogas wordt momenteel omgezet in stroom en warmte. De warmte wordt voor het eigen zeugenbedrijf gebruikt. De stroom wordt als duurzame stroom aan het net geleverd. We zijn op dit moment hard aan het werk om onze bestaande biogasinstallatie uit te breiden. Met deze uitbreiding kunnen we op jaarbasis 6 miljoen m3 extra biogas produceren. Deze zullen we echter niet naar stroom en warmte omzetten maar als biogas aan ’De Pook’ in Almelo leveren.”

Biogasnetwerk: drempelverlagend

De eerste stap naar een biogasnetwerk in Twente is het aanleggen van een 7,5 kilometer lange biogasleiding vanaf de firma Oude Lenferink naar het gasontvangstation bij ‘De Pook’. 
Daar wordt een opwerkinstallatie gebouwd die het biogas van de firma Oude Lenferink opwerkt naar groen gas. Groen gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Dit groene gas wordt ingevoed in het gastransportnetwerk van Cogas. Op deze manier kan het geleverd worden aan huishoudens en bedrijven.

Ulco Vermeulen, Lid Raad van Bestuur, directeur Business Development Gasunie: “Het plaatsen van een centrale opwerkingsunit in Twente werkt drempelverlagend: het is voor toekomstige producenten van biogas mogelijk om ook gebruik te maken van deze unit. De opwerking hoeven ze dan niet zelf uit te voeren.”

Met de aanleg van de biogasleiding en de opwerkingsinstallatie is een investering gemoeid van ongeveer 2,2 miljoen Euro. Een deel van de investering is gefinancierd door het Energiefonds Overijssel.

Erik Lievers, gedeputeerde van de provincie Overijssel: “Om onze energiedoelstelling van 20% Nieuwe Energie in 2023 te bereiken, zetten we onder andere in op het gebruik van biomassa en innovatieve technieken. Het biogasnetwerk past daarom uitstekend in ons provinciaal beleid. Ook andere biogasproducenten kunnen hierop aansluiten en dat jaagt nieuwe vergisterprojecten in de regio aan. Oude Lenferink is zeer innovatief bezig met de verwerking van onder andere bermgras, een biomassastroom die moeilijk op een hoogwaardige manier te verwerken is.”

Gebied met veel potentie

Twente is een gebied met een groot mestverschot, een maatschappelijk vraagstuk voor de gehele regio. Het is belangrijk mest te verwerken op een wijze waarbij sprake is van een lage CO2-uitstoot, de uitstoot van het schadelijk methaan aanzienlijk wordt gereduceerd, tegen redelijke tarieven voor de boeren en zo duurzaam mogelijk voor de omgeving. Mestvergisting is in Twente een belangrijk onderdeel voor de oplossing van dit vraagstuk. Daarbij is groen gas een duurzame vervanger voor aardgas.

Er zijn diverse initiatieven die de potentie hebben om in een volgende fase aangesloten te worden op het verder te ontwikkelen biogasnetwerk.
Om dit mogelijk te maken willen Cogas en Gasunie het netwerk op termijn graag uitbreiden met eigen bestaande leidingen. Hierdoor ontstaat een ring in Twente waarop meerdere producenten en gebruikers van biogas kunnen worden aangesloten. “In potentie kunnen we in de toekomst richting de 25 miljoen m3 biogas via dit netwerk gaan transporteren en opwerken. Dat is groen gas uit mest voor zo’n 13.000 huishoudens”, vertelt een enthousiaste Gerald de Haan, directeur van Cogas.

Duurzaamheidsgedachte

Wethouder Erik Volmerink van Tubbergen onderstreept de samenwerking waaruit dit duurzame initiatief voortkomt: ”Vorig jaar hebben de gemeenten Tubbergen en Dinkelland een contract afgesloten met de firma Oude Lenferink waarbij al het bermgras in de biogasinstallatie gaat. Hierdoor werkt de installatie beter. Het bermgras uit onze gemeenten heeft zo dus een toegevoegde waarde.
De manier van werken bij de firma Oude Lenferink past uitstekend in de duurzaamheidsgedachte die wij als gemeente onderstrepen. Door een goede verwerking van mest is dit niet langer een grote kostenpost maar wordt het opgewaardeerd naar een waardevol eindproduct. En daarnaast brengt het ook nog lagere mestafzetkosten voor de boeren met zich mee. De gemeente hoopt op meer initiatieven gericht op duurzaamheid en circulaire economie.”

Op woensdag 15 juni is officieel gestart met de aanleg van het biogasnetwerk in Twente bij de Gebroeders Oude Lenferink. Het begin van een samenwerking tussen meerdere partijen die een antwoord geven op de vraag hoe het duurzamer kan vanaf vandaag, morgen en in de toekomst.