26 jan 2017

Oplevering Biogas Netwerk Twente brengt duurzame energievoorziening dichterbij

  • Biogas Netwerk Twente feestelijk in gebruik genomen.
  • Kleine stap voor groen gas, grote stap voor CO2-neutrale energievoorziening.
  • 6 miljoen m3 biogas uit mestoverschot omgezet in 4 miljoen m3 groen gas, genoeg voor het jaarverbruik van 2.500 huishoudens.
  • Doorgroei naar bijna 40 miljoen m3 groen gas (25.000 huishoudens) mogelijk.
  • Aanbod groen gas in Nederland neemt toe met ruim 3 procent, van 81 miljoen m3 naar 85 miljoen m3.

Met de opening van het Biogas Netwerk Twente is opnieuw een stap gezet om de rol van groen gas in de duurzame energievoorziening te versterken. Het Biogas Netwerk Twente voegt 4 miljoen m3 groen gas aan de bestaande productie van 81 miljoen m3 toe.

Het Biogas Netwerk Twente is een samenwerkingsverband tussen Gasunie New Energy en Cogas.
Eerste producent die is aangesloten op het nieuwe biogasnetwerk is Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen. Zij kunnen op termijn 6 miljoen m3 biogas produceren. Dit biogas gaat via de transportleiding van Biogas Netwerk Twente naar een centrale opwerkinstallatie in Almelo waar het wordt opgewerkt naar groen gas. Groen gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas zodat het vervolgens ingevoed kan worden in het bestaande gastransportnetwerk van Cogas. Na opwerking blijft er 4 miljoen m3 groen gas over, genoeg voor een jaar lang comfortabel en duurzaam wonen voor 2.500 huishoudens in Twente.

Over groen gas wordt vaak gedacht dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Niets is minder waar:

  • De hoeveelheid energie is te vergelijken met de energie die jaarlijks wordt opgewekt door 6 onshore windturbines of die wordt opgewekt door ruim 173 duizend zonnepanelen.
  • Het is voldoende energie om zo’n 3.000 auto’s een jaar lang op te laten rijden.
  • Het is evenveel energie als ruim 6 miljoen Tesla Powerwalls kunnen opslaan.
  • Er wordt ongeveer 6000 ton CO2 per jaar mee bespaard.

Het Biogasnetwerk Twente heeft de potentie om op termijn door te groeien naar 40 miljoen m3 groen gas voor zo’n 25.000 huishoudens. Het aanbod groen gas in Nederland neemt door dit netwerk toe met ruim 3 procent. Het aanbod aan groen gas is toegenomen van 2 miljoen m3 in 2009 naar 81 miljoen m3 in 2016.

Groen gas nodig in duurzame energievoorziening

Uit de routekaart hernieuwbaar gas uit 2014 blijkt dat er in Nederland in 2030 3,7 miljard m3 biogas kan worden geproduceerd, goed voor 2,2 miljard m3 groen gas. Ulco Vermeulen, lid van de raad van bestuur van Gasunie zegt erover: “Een toename van 4 miljoen m3 groen gas lijkt misschien weinig op de schaal waarin we nu energie voor warmte en industrieën gebruiken. Maar duurzame energie wordt voor een belangrijk deel  bepaald door lokale omstandigheden en lokale initiatieven. Gaandeweg zullen mede op basis van dit soort nieuwe samenwerkingsinitiatieven grotere, onderling verbonden netwerken ontstaan. Daarom zijn stappen als deze zo belangrijk. Tegelijk werken we ook aan innovatieve technologieën die voor de benodigde opschaling van de productie van hernieuwbaar gas kunnen zorgen. Zo kunnen we op termijn fossiel aardgas zoveel mogelijk gaan vervangen door hernieuwbaar gas. Groen gas is een onmisbare component in het verduurzamen van de energievoorziening, met name voor sectoren die moeilijker te verduurzamen zijn, zoals de industrie waarvoor gas een belangrijke grondstof is.
In combinatie met hybride warmtepompen kan groen gas zorgen voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in bestaande woningen, vooral daar waar warmtenetten niet mogelijk zijn.”

Doorontwikkeling biogasnetwerk met nieuwe producenten

Cogas en Gasunie willen het netwerk op termijn graag uitbreiden met eigen bestaande leidingen. Gerald de Haan, directeur van Cogas zegt hierover: “Er zijn diverse initiatieven in de regio die potentie hebben om in een volgende fase aangesloten te worden op het verder te ontwikkelen biogasnetwerk. Hierdoor ontstaat een ring in Twente waarop meerdere producenten en gebruikers van biogas kunnen worden aangesloten.
Met de centrale opwerkinstallatie is het voor toekomstige producenten een makkelijke stap om zich ook aan te sluiten. De opwerking van het biogas hoeven ze dan niet zelf uit te voeren.
In potentie kunnen we in de toekomst richting de 60 miljoen m3 biogas via dit netwerk gaan transporteren, goed voor 40 miljoen m3 groen gas. Dat betekent een duurzame energievoorziening voor zo’n 25.000 huishoudens.”

Tweede leven gasnetwerk

“Ook op een ander vlak slaan we met de productie en distributie van groen gas een slag op het gebied van verduurzaming”, vult De Haan aan. “Als gevolg van de energietransitie zal de vraag naar aardgas en het aantal aansluitingen dalen. Gevolg is dat het bestaande gasnetwerk steeds minder aardgas zal transporteren, terwijl het netwerk wel gewoon blijft bestaan. Door het vervangen van aardgas door groen gas bieden wij een duurzaam alternatief voor onze klanten en geven we het bestaande gasnetwerk een tweede leven.”

Lening Energiefonds Overijssel

De aanleg van de biogasleiding en de opwerkinstallatie is mede mogelijk gemaakt door een lening van bijna 2 miljoen euro van het Energiefonds Overijssel. Het fonds levert met de financiële ondersteuning een bijdrage aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de biogasleiding zal Cogas gaan verzorgen. Hiervoor is de kennis en kunde binnen Cogas aanwezig. “Maar we zullen dit ook zeker blijven doorontwikkelen voor projecten die gaan volgen”, besluit Gerald de Haan.

Biogas Netwerk Twente B.V. is een joint venture van N.V. Nederlandse Gasunie en Cogas B.V.
Website: www.biogasnetwerktwente.nl
Twitter: @BiogasTwente