24 apr 2018

Rol hernieuwbare gassen in emissievrije energie- en grondstoffenhuishouding in kaart gebracht

Het rapport Green liaisons heeft becijferd dat Nederland rond 2050 ongeveer 11 miljard kubieke meter hernieuwbaar gas kan produceren, resulterend in een totale CO2-reductie van circa 17 megaton. In 2030 is dit circa 3 miljard kubieke meter, goed voor 4 tot 5 megaton CO2-reductie. Men verwacht dat de vergassingstechniek ‘superkritische watervergassing’ een doorbraak zal vormen in de aanbodontwikkeling van groen gas. Reststromen worden daarbij gekraakt en alle organische stoffen worden benut zodat er geen digestaat meer is.
Ook bio-raffinage in combinatie met zeewier kan op termijn fors bijdragen aan zowel de eiwit-transitie als energietransitie. Dit past in de beweging om offshore windparken geavanceerder te benutten.

Het rapport, opgesteld door adviesbureau De Gemeynt, in opdracht van TKI Nieuw Gas, KVGN en Groen Gas NL, is aangeboden aan de directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sandor Gaastra.

Het is voor het eerst dat de bijdrage van groen gas als hernieuwbare grondstof zo specifiek in kaart is gebracht – niet alleen als energiebron maar ook als groene grondstof. De industrie moet immers ook haar grondstofgebruik verduurzamen. Dat kan alleen met koolstofmoleculen uit gecertificeerde biomassa. Door te innoveren in groen gas kan de industrie al op korte termijn zowel haar energie- als grondstofgebruik verduurzamen. Daarnaast zal groen gas ingezet kunnen worden voor duurzame verwarming via bijvoorbeeld hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving.

De huidige netstructuur is nog niet klaar voor zo’n sterke toename van groen gas. De netbeheerders schatten dat een investering van € 300 miljoen in netaanpassingen nodig is om in 2030 3 miljard m3 groen gas aan te kunnen.