29 jun 2017

Schone waterstof uit aardgas kan energietransitie versnellen

Adviesbureau Berenschot en instituut TNO gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van waterstof uit aardgas, met afvang van CO2. Deze afvang vindt al bij de bron plaats, zodat alleen de schone, klimaatneutrale waterstof in het energiesysteem in omloop wordt gebracht. De CO2 blijft als het ware achter in de zeebodem.

Met het ontwikkelen van waterstof uit aardgas zou relatief snel een infrastructuur voor waterstof op poten gezet kunnen worden, onder meer op de Noordzee, waar ook al veel bestaande gasinfrastructuur en opslagmogelijkheid aanwezig is. Met de winning van CO2-vrije waterstof uit aardgas voorzien de onderzoekers  een versnelde uitrol van opslag- en transportinfrastructuur voor waterstof. Dat maakt de weg vrij voor de introductie van waterstof die in de toekomst ook steeds meer uit duurzame bronnen zoals wind en zon kan worden gewonnen. Met behulp van deze infrastructuur (nieuw of ombouw van bestaand) kan waterstof uit zon en wind worden getransporteerd en, als er tijdelijk meer aanbod is dan vraag, ook worden opgeslagen. Met het toenemen van het aandeel duurzame energie in de mix zal opslag en flexibiliteit een steeds uitdagender thema worden. Waterstof zal bovendien een belangrijke rol kunnen gaan spelen in tal van duurzame toepassingen in industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving.