3 mei 2018

Bedrijven in Duitsland tonen belangstelling voor German LNG Terminal

Marktpartijen zijn geïnteresseerd in het beoogde dienstenpakket van German LNG Terminal, de geplande LNG import terminal bij Brunsbüttel in Noord Duitsland. Dit blijkt uit een open season-procedure die zojuist succesvol is afgesloten. In deze procedure is de belangstelling van potentiële klanten in kaart gebracht. Het resultaat is positief: er is een aanzienlijk aantal overeenkomsten (MoU’s – Memorandums of Understanding) met geïnteresseerde bedrijven gesloten. Deze weerspiegelen interesse in een diversiteit aan dienstverleningsaspecten door de terminal, variërend van het opslaan van geïmporteerd vloeibaar aardgas, het omzetten ervan in gasvorm om het te injecteren in het Duitse gasnet, tot dienstverlening om verdere distributie van LNG in vloeibare vorm mogelijk te maken. Met dat laatste kan LNG beschikbaar gemaakt worden als schoner brandstofalternatief voor de scheepvaart en het zware wegtransport, als vervanger voor stookolie en diesel. Komende tijd wordt er met de geïnteresseerde bedrijven verder gesproken over uitwerking van overeenkomsten. Het engineeringbedrijf Tractebel is reeds aan de slag met het voorbereidingswerk voor de benodigde vergunningen om er klaar voor te zijn deze eind 2018 aan te vragen.

De terminal kan energie-intensieve industrieën in het gebied rond Brunsbüttel beleveren, maar heeft ook de capaciteit om meer diversificatie te brengen in de Duitse gasvoorziening als geheel. Circa tien procent van de Duitse gasmarkt zou via German LNG Terminal beleverd kunnen worden.

In German LNG Terminal GmbH werken Gasunie, Vopak en Oiltanking samen.

Lees het persbericht (Engelstalig) hier